2023-04-06

Tylko złoto mówi prawdę

Unikalne aktywo

Złoto stanowi ponadnarodową uniwersalną walutę, uznawaną przez każdy system społeczno-ekonomiczny na świecie. Ilość złota na planecie Ziemia jest ograniczona i nie można jej dowolnie zwiększać tak, jak to czynią banki centralne, bezrefleksyjnie zwiększając ilość pustego pieniądza na rynku. Złoto jest unikalnym aktywem, odmiennym niż nieruchomości i akcje. Nieruchomości są materialne lecz niepłynne, natomiast akcje są płynne lecz mają postać wirtualną. Natomiast złoto jest materialne i płynne.

Ograniczona podaż złota

Produkcja kopalń złota

O podaży złota decyduje produkcja kopalń, a ta nie jest elastyczna. Od odkrycia złoża do uruchomienia produkcji jest daleka droga. Zasoby powierzchniowe złota są ograniczone i ulegają wyczerpaniu, więc należy prowadzić roboty górnicze na dużych głębokościach, co podwyższa koszty produkcji. W 2022 roku wszystkie kopalnie na świecie dostarczyły 3610 ton złota, o 2% więcej niż w poprzednim roku.

Dotychczas ludzkość pozyskała około 210 tys. ton złota, które można zmieścić w sześcianie o krawędzi 22 metrów.

Złoto z recyklingu

Drugim źródłem podaży złota jest recykling. Ludzie sprzedają kosztowności szczególnie, kiedy pogarsza ich się sytuacja finansowa. Aby uzyskać czyste złoto należy dokonać przeróbki fizykochemicznej złomu. W 2022 roku wszystkie z recyklingu odzyskano 1144 ton czystego złota.

Całkowita podaż złota w 2022 roku wyniosła 4754 ton i wzrosła o 2% rok do roku.

Szalony popyt na złoto

Wytwarzanie biżuterii

Ponad połowę światowego popytu na złoto kreują jubilerzy. W 2022 roku popyt jubilerski wyniósł 2086 ton i był o 3% niższy niż rok wcześniej. Największymi konsumentami złotej biżuterii są Indie i Chiny, które łącznie odpowiadają za połowę światowego popytu jubilerskiego. W Polsce biżuteria jest wytwarzana najczęściej ze złota 14-karatowego, co odpowiada próbie 585.

Złote monety i złote sztabki bulionowe dla każdego

Inwestycje w złoto w postaci fizycznej, czyli w sztabki i monety bulionowe, należą do najbardziej efektywnych form lokowania oszczędności. Posiadając złoto łagodzimy skutki kryzysu gospodarczego, inflacji i dekoniunktury na rynku papierów wartościowych. Złoto w postaci fizycznej, jest częścią naszego majątku więc mamy prawo nim dowolnie dysponować. W trudnej sytuacji złoto może zapewnić przetrwanie. W 2022 roku inwestorzy zakupili 1217 ton złota bulionowego, o 2% więcej niż rok wcześniej.

Banki centralne pełne złota

Złoto odgrywa istotną rolę w światowym systemie monetarnym, bowiem traktowane jest jako jedna z najważniejszych walut. Wiele banków centralnych zwiększa udział złota w rezerwach walutowych. Od wybuchu kryzysu subprime w USA banki centralne, wcześniej wyprzedające rezerwy złota, stanęły po stronie kupujących i taka sytuacja utrzymuje się do chwili obecnej. Zakupy złota w tym sektorze wynoszą setki ton rocznie, a ubiegły rok był rekordowy licząc od 55 lat - dodatnie saldo zakupów i sprzedaży złota wyniosło 1136 ton. Banki centralne wszystkich krajów, EBC i międzynarodowe instytucje finansowe posiadają łącznie około 35 tys. ton złota.

Fundusze złota

Do ważnych graczy na rynku złota należą fundusze notowane na giełdach (ang. Exchange Traded Funds, „ETF”). Udziały sprzedawane przez tego rodzaju wehikuły finansowe są zabezpieczone złotem zdeponowanym w niezależnym banku. Na koniec 2022 roku ilość złota znajdującego się w zarządzaniu przez fundusze ETF wyniosła około 3,5 tys. ton.

Dilerzy złota

Dziś jest wiele możliwości inwestowania w złoto. Jednak należy je kupować u wiarygodnych sprzedawców. Bogatą ofertę złotych sztabek i monet bulionowych posiada Mennica Mazovia. Są to produkty renomowanych mennic posiadających akredytację LBMAPamp (Szwajcaria), Metalor (Szwajcaria), Argor-Heraeus (Niemcy), Hafner (Niemcy), United States Mint (USA), Rand Refinery (Południowa Afryka), Perth Mint (Australia), Royal Mint (Anglia), Royal Canadian Mint (Kanada), Austrian Mint (Austria) i Shanghai Mint (Chiny). Mennica Mazovia prowadzi również skup złota bulionowego.

Podsumowanie

Wzrost zainteresowania złotem, jaki obserwujemy od kilkunastu lat, wynika z utraty zaufania do rządów, polityków, ekonomistów, finansjery i mediów. W trudnych czasach, jakie może przynieść wojna, konflikty społeczne, kryzys gospodarczy czy inflacja pozostaniemy zdani na siebie a wtedy złoto spełni się jako bezpieczna przystań. Kiedy wszyscy kłamią tylko złoto mówi prawdę.

pixel