2023-08-16

Co to jest LBMA (London Bullion Market Association)?

Londyński Rynek Złota

Początki Londyńskiego Rynku Złota sięgają końcu XVII wieku. Wówczas podczas pierwszej “gorączki złota” zaczęły napływać do Londynu duże ilości złota z Brazylii. W efekcie złoto w Anglii stało się najbardziej powszechnym kruszcem, podczas gdy reszta Europy pozostawała przy srebrze aż do połowy XIX wieku.

Rosnące zapasy złota należało gdzieś przechowywać, odpowiednim miejscem okazał się Bank Anglii (ang. Bank of England). Później jego skarbiec służył do gromadzenia kruszcu pochodzącego z drugiej “gorączki złota” - z Kalifornii, Południowej Afryki i Australii. Należy dodać, że obecnie w skarbcu Banku Anglii znajduje się złoto należące do wielu krajów, w tym polskie złoto.

W 1750 roku Bank of England w celu wystandaryzowania przechowywanych sztab złota, utworzył London Good Delivery List. Był to rejestr rafinerii produkujących złoto o określonych cechach, co miało ułatwiać handel. Producenci złota wpisani na tą listę mieli dostęp do londyńskiego rynku złota. 

O LBMA 

Historia LBMA rozpoczęła się w 1987 roku. Wówczas powstało Londyńskie Stowarzyszenie Rynku Kruszców (ang. London Bullion Market Association, “LBMA”). Jest to międzynarodowa organizacja, która reprezentuje globalny rynek producentów metali szlachetnych. W skład LBMA wchodzi około 150 podmiotów z całego świata. Są to kopalnie, rafinerie, mennice, instytucje finansowe, podmioty handlowe, podmioty świadczące usługi przechowania i transportu metali szlachetnych. Z polskich przedsiębiorstw do LMBA należy koncern KGHM Polska Miedź S.A., który pod względem wielkości produkcji srebra znajduje się w ścisłej czołówce światowej.

Stowarzyszenie współpracuje z kopalniami, rafineriami, funduszami ETF, bankami centralnymi, producentami wyrobów jubilerskich, inwestorami, konsumentami i organizacjami społecznymi.. LBMA działa także jako głos globalnego rynku metali szlachetnych i pełni rolę kontaktową dla regulatorów, inwestorów i klientów. Misją organizacji jest działalność na rzecz odpowiedzialności społecznej biznesu związanego z produkcją metali szlachetnych.

Akredytacja LBMA, czyli standardy rynku metali szlachetnych

Standard Good Delivery

Londyńskie Stowarzyszenie Rynku Kruszców pełni kluczową rolę w ustalaniu standardów produkcji i handlu metalami szlachetnymi, zwłaszcza złotem oraz srebrem oraz prowadzi akredytację rafinerii w oparciu o standard Good Delivery, który jest powszechnie uznawanym międzynarodowym wzorcem jakości dużych sztabek złota i srebra.

Przyznanie akredytacji wymaga, aby rafineria przeszła pozytywnie wszystkie inspekcje związane z jej stabilnością finansową, doświadczeniem produkcyjnym, jakością wyrobów oraz doświadczeniem na rynku. Ponadto akredytowane podmioty są zobowiązane wdrożyć program społecznie odpowiedzialnego biznesu w zakresie produkcji kruszcu. 

“Good Delivery Bars”, czyli Sztabki Dobrej Dostawy ze złota powinny mieć wagę od 350 do 430 uncji trojańskich (11–13 kg). Natomiast waga srebrnych sztabek może zawierać się w przedziale 750-1100 uncji (23-34 kg). Wymagana minimalna próba kruszcu wynosi 995 na 1000 jednostek dla złota i 999 na 1000 jednostek dla srebra. Na znormalizowanych sztabkach powinien być wybity numer seryjny, logo rafinerii, próba oraz rok produkcji. 

Lista LBMA

LBMA akredytuje rafinerie, które dostarczają na rynek złoto i srebro najwyższej jakości, spełniające wymogi standardu Good Delivery. Na liście LBMA znajdują się rafinerie spełniające rygorystyczne kryteria w zakresie wagi, czystości oraz wyglądu zewnętrznego sztabek. 

Lista takich rafinerii jest opublikowana na stronie internetowej LBMA. 

Do znanych nam rafinerii z akredytacją LBMA należy: 

Nie ma liście LBMA renomowanej Mennicy Austriackiej, znanej również z produkcji monet bulionowych najwyższej próby, ponieważ firmowane przez nią sztabki są produkowane przez Argor-Heraeus. 

Sztabki "Good Delivery Bars" są handlowane na rynku globalnym a akredytacja LBMA gwarantuje każdemu kupującemu złoto zgodne z ustalonym standardem. Wyroby z metali szlachetnych, sztabki i monety bulionowe pochodzące od rafinerii legitymujących się certyfikatem LBMA wzbudzają zaufanie wśród inwestujących, również w Polsce, gdzie znajdują się w ofercie handlowej Mennicy Mazovia.

Londyńska Giełda Złota

Londyński rynek złota jest największym ośrodkiem handlu złotem z dziennymi obrotami rzędu 60 mld dolarów. Sztabki złota "Good Delivery Bars" są przedmiotem obrotu na hurtowym rynku transakcji pozagiełdowych (ang. Over the Counter, “OTC”). Cena rozliczeniowa jest ustalana na bazie loco Londyn. Kruszec będący przedmiotem obrotu powinien znajdować się fizycznie w Londynie. Siedmiu członków LBMA oraz Bank Anglii zapewniają usługi custodialne.

Wymogi Good Delivery

Ustalanie cen metali szlachetnych

London Bullion Market Association ustala i publikuje ceny złota, srebra, platyny i palladu, które są uznawane na globalnych rynkach jako "London Fix". Cena złota jest ustalana podczas dwóch fixingów - o godz. 10:30 i 15:00, cena srebra raz dziennie - o godz. 12:00 a platyny i palladu dwukrotnie - o godz. 9:45 i 14:00. Są one dostępne online na całym świecie.

Do 2021 roku w procesie ustalania cen w aukcjach uczestniczyło 5 banków - Scotia-Mocatta, Deutsche Bank, HSBC, Barclays i Société Générale.

Później LBMA wprowadziła platformę elektroniczną, w ramach której są prowadzone aukcje dla szerokiego spektrum uczestników rynku. Cena jest ustalana jest w momencie, gdy zostaje osiągnięta równowaga pomiędzy ofertami kupna i sprzedaży. Dzięki wprowadzeniu aukcji elektronicznych zwiększyła się przejrzystość procesu ustalania cen metali szlachetnych a rynek uzyskał bardziej wiarygodne i obiektywne ceny.

Podsumowanie

Stowarzyszenie Londyńskiego Rynku Kruszców odgrywa kluczową rolę na globalnym rynku metali szlachetnych, ustalając standardy jakości metali szlachetnych, co ułatwia handel hurtowy i detaliczny. Akredytację LBMA otrzymują tylko najlepsze firmy w branży. Dzięki temu każdy inwestor może dokonać optymalnego wyboru spośród najlepszych sztabek i monet bulionowych.

pixel