2023-07-13

Co wpływa na cenę srebra?

Srebro jest drugim po złocie najważniejszym metalem szlachetnym. Jednak struktura popytu na ten metal jest inna niż w przypadku złota. W Starożytności i Średniowieczu cena srebra była ustalana przez władców i była kilkanaście razy niższa w porównaniu z ceną złota. Obecnie relacja cen złota i srebra kształtuje się pod wpływem rynku i najczęściej zawiera się w przedziale od 60:1 do 80:1. O cenie srebra decyduje podaż i popyt a te zależą od wielu czynników. Jeśli popyt na srebro jest większy od dostępnej podaży, to wzrastają notowania srebra a w przeciwnym razie - ceny będą spadać. Jakie więc czynniki mają wpływ na aktualną cenę srebra? 

Podaż srebra

Głównymi źródłami srebra są rudy miedzi, złota, ołowiu oraz ołowiu z cynkiem. W 2022 roku kopalnie na całym świecie dostarczyły 842 mln uncji srebra. Drugim źródłem podaży jest skup srebrnego złomu. W ujęciu historycznym udział recyklingu w całkowitej podaży kształtuje się na poziomie 20% całkowitej podaży. Całkowita podaż srebra wyniosła 1.025 mln uncji. Ilość srebra w skorupie ziemskiej jest ograniczona a produkcja kosztowna. Spadek produkcji może mieć wpływ na notowania srebra. Największymi producentami srebra są: 

  • Meksyk, 
  • Peru, 
  • Chiny, 
  • Australia, 
  • Federacja Rosyjska, 
  • Polska, 
  • Boliwia.

Popyt na srebro

Przemysł

Srebro ma wiele zastosowań w przemyśle, które odpowiadają za połowę całkowitego popytu. Szary metal jest wykorzystywany w przemyśle elektronicznym, elektrycznym, chemicznym, w tym w produkcji baterii samochodów elektrycznych, paneli fotowoltaicznych, przekaźników i materiałów do tradycyjnej fotografii. Od stuleci ze srebra wytwarza się zastawę stołową i przedmioty ozdobne. 

Wytwarzanie srebrnej biżuterii 

Jubilerzy są odpowiedzialni za 1/5 całkowitego popytu na srebro. Czynnikiem wpływającym na popyt na srebrną biżuterię jest cena kruszcu. Kiedy cena srebra jest relatywnie niska, biżuteria ze srebra staje się bardziej przystępna cenowo, co prowadzi do wzrostu popytu. 

Również moda i trendy w biżuterii mają duży wpływ na popyt na srebro. Jeśli biżuteria ze srebra jest popularna i modna, popyt na nią wzrasta.

Inwestycje w srebro bulionowe

Duży popyt ze strony inwestorów na monety, sztabki bulionowe czy fundusze ETF może powodować, że cena tego metalu szlachetnego będzie wzrastać. Srebro inwestycyjne jest częstym wyborem inwestorów. Monety i sztabki bulionowe z renomowanych mennic są oferowane m.in. przez Mennicę Mazovia. Wzrost popytu na produkty inwestycyjne może wynikać z obaw dotyczących niepewności gospodarczej i politycznej. 

Cena złota

W związku z tym, że srebro analogicznie jak złoto jest postrzegane jako bezpieczne aktywo inwestycyjne ich ceny są wysoko skorelowane. Gdy notowania złota rosną często obserwujemy wzrost cen srebra.

Miarą relacji cen obu metali szlachetnych jest wskaźnik Gold/Silver Ratio informujący, ile uncji srebra potrzeba, aby kupić jedną uncję złota. Jego wartość zależy od popytu i podaży na rynkach obu metali szlachetnych. Jeżeli stosunek ceny złota do ceny srebra jest wysoki, oznacza to, że srebro jest relatywnie tańsze w porównaniu do złota, co może zachęcać inwestorów do zakupu srebra i wpływać na wzrost jego ceny. Niska wartość Gold/Silver Ratio świadczy, że srebro relatywnie podrożało wobec złota.

Dolar amerykański

Czynnikiem wpływającym na cenę srebra jest kurs dolara amerykańskiego, który zależy od działań, jakie podejmuje system rezerwy federalnej w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym, że srebro jest notowane i handlowane w dolarach na światowych rynkach, jego cena w znacznej mierze zależy od siły amerykańskiej waluty. Zazwyczaj cena srebra jest ujemnie skorelowana z kursem dolara. Jeśli dolar się osłabia, to oznacza, że srebro staje się tańsze dla kupujących i wzrasta cena srebra w dolarze. 

Stopy procentowe 

Wzrost stóp procentowych może prowadzić do zwiększenia kosztu kapitału i zmniejszenia atrakcyjności inwestycji w metale szlachetne, w tym srebro. Wyższe stopy procentowe mogą zachęcać inwestorów do przeniesienia swoich środków do instrumentów finansowych o stałym dochodzie, takich jak obligacje, co może skutkować mniejszym popytem na srebro i wpływać na spadek jego ceny. W przypadku obniżki stóp procentowych wzrośnie kurs srebra. 

Sytuacja ekonomiczna

W okresach wzrostu gospodarczego zazwyczaj rośnie popyt na srebro ze strony przemysłu. Ze względu na jego duży udział w popycie ma on istotny wpływ na kurs srebra. Od stanu gospodarki zależą średnie zarobki, poziom stopy bezrobocia czy inflacja, co przekłada się na zamożność ludności i skłonność do zakupów wyrobów ze srebra.Natomiast podczas spowolnienia gospodarczego, popyt na srebro może się zmniejszyć, co wpływa negatywnie na jego notowania. 

Inflacja

Wzrost inflacji prowadzi do spadku wartości pieniądza. Inwestorzy poszukują wówczas alternatywnych aktywów, które mogą ochronić ich pieniądze przed utratą wartości. Srebro, jako surowiec i metal szlachetny, jest jednym z popularnych aktywów inwestycyjnych w czasie inflacji. Wzrost popytu na srebro powoduje, że cena spot srebra rośnie.

Inflacja ma wpływ na koszty wydobycia i produkcji srebra. Jeśli koszty surowców, energii, pracy i transportu rosną z powodu inflacji, to producenci zwiększają ceny sprzedaży srebra, aby zrekompensować sobie dodatkowe wydatki.

Sytuacja geopolityczna

Wojny, konflikty, kryzysy polityczne, sankcje są to czynniki, które mają wpływ na ogólny stan gospodarki światowej i w efekcie poziom zaufania lub niepewności. Taka sytuacja przekłada się na popyt na metale szlachetne, które traktowane są jako aktywa bezpieczne będące bezpieczną przystanią. Taka sytuacja przyczynia się do wzrostu ceny srebra.

Spekulacje

Inwestorzy mogą spekulować na cenach srebra. W tym celu jest wykorzystywany rynek kontraktów terminowych powiązanych z ceną srebra. Tego rodzaju inwestowanie może mieć wpływ na krótkoterminowe wahania cen srebra. Jednak spekulacje srebrem na rynku kontraktów futures są krótkoterminowe i zazwyczaj nie mają długotrwałego wpływu na fundamentalne czynniki rynkowe.

Podsumowanie

Cena srebra jest wynikiem interakcji wielu czynników, które mogą się zmieniać w czasie i różnić się pod względem siły i kierunku oddziaływania. Nie ma jednej prostej odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki mają największy wpływ na cenę srebra. Aby lepiej zrozumieć, od czego zależy w danej chwili cena srebra, warto śledzić te czynniki i analizować ich wpływ na rynek.

pixel