2023-04-13

Dlaczego warto inwestować w fizyczne srebro?

Czym jest srebro?

Srebro jest drugim po złocie najważniejszym metalem szlachetnym. Podobnie jak inne metale szlachetne rzadko występuje w przyrodzie. Jednak odgrywa ono nieco inną rolę niż złoto, zarówno jako surowiec w przemyśle, jak również metal inwestycyjny. W związku z tym zainteresowanie srebrem rośnie z każdym rokiem w różnych dziedzinach gospodarki i wśród inwestorów poszukujących alternatywnych form inwestowania. 

Inwestycje w fizyczne metale szlachetne są sprawdzonym środkiem alokacji majątku finansowego. W związku z tym wielu ludzi kupuje srebro dla zabezpieczenia wartości swych oszczędności na wypadek kryzysów czy przesileń historycznych, kiedy pieniądze oraz papiery wartościowe tracą znaczenie. Aby inwestować w srebro nie potrzebny jest duży kapitał. 

Cena srebra

Cena “księżycowego metalu” jest trudna do przewidzenia z dużą dokładnością, ponieważ wiele czynników wpływa na rynek srebra i mogą one zmieniać się bardzo szybko.

Podaż i popyt 

Podaż srebra zależy od wielkości produkcji i recyklingu. Srebro, jako metal szlachetny, jest surowcem powszechnie wykorzystywanym w przemyśle, wytwarzaniu biżuterii, zdobnictwie, produkcji zastawy stołowej a także w medycynie. Srebrna biżuteria wygląda nie mniej efektownie niż ta wykonana ze złota a jej cena jest znacznie niższa. Coraz większy popyt kreują inwestorzy, którzy traktują srebro inwestycyjne, jako długoterminową lokatę lub liczą na zysk kapitałowy wynikający ze wzrostu ceny. Duże zapotrzebowanie i niewystarczająca podaż może prowadzić do wzrostu ceny, dzięki czemu lokowanie kapitału w fizyczne srebro inwestycyjne stanie się nadzwyczaj opłacalne.

Wartość dolara amerykańskiego 

Cena srebra jest wyrażona w dolarach amerykańskich, więc siła “zielonego” ma istotny wpływ na sytuację na rynku srebra. Gdy dolar jest słaby, ceny srebra zazwyczaj rosną, a gdy dolar jest silny to ceny srebra spadają.

Sytuacja gospodarcza i polityczna

Niepewność gospodarcza i polityczna w kraju lub na świecie może oddziaływać na cenę srebra. W czasach niepewności, inwestorzy szukają bezpiecznych miejsc do przechowywania swoich aktywów, a zakup srebra może okazać się racjonalnym działaniem. 

Inflacja 

Zakup srebra fizycznego pozwala zabezpieczyć się przed skutkami inflacji. Analogicznie, jak na rynku złota, spadek wartości pieniądza jest niwelowany  wzrostem ceny srebra.

Stopy procentowe 

Wzrost stóp procentowych może prowadzić do spadku cen srebra, ponieważ inwestorzy szukają innych sposobów na zwiększenie swojego zwrotu z inwestycji. W przypadku obniżki stóp procentowych cena za uncję trojańską srebra rośnie. 

Fizyczne srebro inwestycyjne

Srebrne sztabki i monety bulionowe

Inwestowanie w srebro w formie sztabekmonet jest jednym ze sposobów na dywersyfikację portfela inwestycyjnego oraz zabezpieczenie przed inflacją. Ceny srebra inwestycyjnego są kilkadziesiąt razy niższe niż ceny złota. Już za niewielką kwotę można nabyć jedną uncję srebra a srebrna sztabka o wadze 1 kg kosztuje około 3,5-4 tys. zł.

Inwestycje w fizyczne srebro polegają na lokowaniu oszczędności w srebrne monety i sztabki bulionowe, podobnie jak złoto. Srebro inwestycyjne zawiera 99,9% lub 99,99% czystego kruszcu. Kupując srebrne monety bulionowe lub sztabki należy sprawdzić, czy ich autentyczność jest potwierdzona certyfikatem. Zakup srebra jest obciążony podatkiem VAT, który w Polsce wynosi 23%. 

Opłacalność inwestycji zależy, jaka jest cena srebra inwestycyjnego w chwili zakupu i sprzedaży. Srebrna biżuteria nie nadaje się do inwestowania w metale szlachetne.

Najpopularniejsze srebrne monety bulionowe

Na rynku znajduje się wiele rodzajów misternie wykonanych monet z fizycznego srebra. Ze względu na stosunkowo niską cenę w porównaniu do ceny złota są one odpowiednim aktywem dla drobnych inwestorów. Ich cena zależy od aktualnych notowań “księżycowego metalu”, kosztów produkcji i marży dilera. Produkcja monet bulionowych nie jest limitowana, jak w przypadku monet kolekcjonerskich. 

Jedną uncję srebra zawierają takie monety bulionowe jak: 

  • amerykański orzeł, 
  • południowoafrykański Krugerrand, 
  • australijski kangur, 
  • chińska panda, 
  • wiedeńscy filharmonicy,
  • kanadyjski liść klonowy. 

Nie posiadają one jednak wartości kolekcjonerskiej. 

Gdzie kupić srebro inwestycyjne?

Zakup srebra fizycznego wymaga dużej rozwagi. Najbezpieczniej jest kupić srebrne monety lub sztabki u wiarygodnego dilera, posiadającego zezwolenie NBP na obrót metalami szlachetnymi. Marża dilera wynosi kilka procent wartości transakcji. Także w Mennic Mazovia można kupić srebro inwestycyjne w postaci sztabek i monet bulionowych. W srebro fizyczne można również inwestować przez internet. 

Wirtualne srebro

Udziały w funduszach srebra

Pod pojęciem wirtualne złoto kryją się instrumenty finansowe, których cena zależy od notowań srebra. Rynek srebra wirtualnego jest bardzo bogaty. Spośród produktów inwestycyjnych należy wskazać na fundusze notowane na giełdach (ang. Exchange Traded Funds, “ETF”). Udziały sprzedawane przez tego rodzaju podmioty są zabezpieczone w oparciu o srebro fizyczne zdeponowane w niezależnym banku, analogicznie, jak w przypadku złota. Ceny udziałów ETF naśladują cenę srebra. 

Struktury i akcje spółek wydobywających srebro

Można inwestować w srebro pośrednio poprzez zakup produktów strukturyzowanych. Instytucje finansowe oferują produkty strukturyzowane, które umożliwiają inwestorom partycypowanie w rynku srebra. Natomiast pośrednią formą inwestycji są akcje spółek wydobywających srebro. Funkcjonują one w różnych warunkach, co ma wpływ na ceny ich akcji na rynkach finansowych i w konsekwencji - rentowność inwestowania w srebro.

Kontrakty terminowe i opcje

Na giełdach metali szlachetnych są notowane instrumenty pochodne (kontrakty terminowe i opcje), charakteryzujące się dużą dźwignią finansową a ich notowania zmieniają się analogicznie jak cena srebra. Są to instrumenty nadające się do krótkoterminowej spekulacji. Inwestor działający na rynku kontraktów terminowych nie jest zobowiązany do zakupu lub sprzedaży metalu szlachetnego, tj. fizycznego srebra - rozliczenie finansowe następuje w oparciu o różnice ceny srebra podczas sprzedaży i kupna.

Fizyczne czy wirtualne?

Inwestycja w fizyczne srebro

Bezpośrednie inwestowanie w fizyczne srebro jest nadzwyczaj efektowne, ponieważ mamy w ręku namacalny kruszec, którym możemy dowolnie dysponować. Nadaje się ono na inwestycję długoterminową. Fizyczne srebro można sprzedać, podarować lub przekazać dzieciom w formie spadku. 

Dobrze ukryte srebrne sztabki lub monety pomoże przetrwać wojnę, kiedy nie funkcjonuje rynek pieniężny. Historia pokazuje, że w krytycznych sytuacjach srebro może ocalić życie. Monety i sztabki srebra można sprzedać w dowolnym miejscu na świecie. Kupowanie srebra może przynieść z czasem znaczny zysk kapitałowy. 

Niestety jest problem związany z przechowaniem srebra w formie fizycznej, aby zabezpieczyć go przed kradzieżą lub przewłaszczeniem zakupione srebro inwestycyjne. Racjonalnym działaniem jest umieszczenie kruszcu w sejfie lub skrytce bankowej.

Inwestycja w wirtualne srebro

W przypadku inwestowania na rynku finansowym kupujący wirtualne srebro nie otrzymuje go do ręki. Jest tylko zapis na papierze i dysku komputera na giełdzie. Wyceny nie wszystkich instrumentów finansowych dobrze odzwierciedlają notowania srebra. Giełdowe kursy akcji spółek wydobywających srebro zależą nie tylko od ceny srebra ale również wielu czynników związanych z ich działalnością, jako przedsiębiorstw. 

Produkty strukturyzowane mają wbudowaną opcję zabezpieczającą przed stratami, jednak mogą nie przynieść oczekiwanych zysków. Kontrakty terminowe i opcje mają potencjał osiągania wysokich zysków. Są to jednak instrumenty odpowiednie tylko dla niektórych inwestorów, bowiem charakteryzują się wysokim ryzykiem poniesienia dużej straty.
Zaletą inwestycji w wirtualne srebro, w porównaniu z inwestycjami w srebro fizyczne, są niskie koszty transakcyjne na rynkach finansowych, jak również oszczędności na kosztach dostawy. 

Podsumowanie

Jaki zarządzać finansami osobistymi, aby nie tylko przeciwdziałać skutkom negatywnych zjawisk ekonomicznych i politycznych ale również generować trwałą wartość? Warto inwestować w solidne aktywa, do których należy srebro i złoto. 

Kiedy waluty fiducjarne na rynku finansowym tracą siłę nabywczą fizyczne metale szlachetne w postaci sztabek i monet dają możliwość zabezpieczenia się przed stratami. Notowania srebra zmieniają się podobnie jak cena złota. Bez względu na upływ czasu, sytuację ekonomiczną i polityczną srebro nie traci realnej wartości. Zakup srebra fizycznego świadczy o racjonalnym gospodarowaniu osobistym majątkiem. W metalach szlachetnych jest przyszłość inwestycji alternatywnych. Dlatego warto inwestować w srebro.

pixel