2023-12-14

Kiedy i gdzie najlepiej sprzedać srebro inwestycyjne?

Inwestycje w srebrne monety i sztabki stanowią solidne zabezpieczenie oszczędności przed trudnymi sytuacjami w gospodarce w tym inflacją. Srebro jest popularnym metalem szlachetnym a jego wartość może znacznie wzrosnąć w zależności od rynkowych warunków. W porównaniu do innych metali szlachetnych, takich jak złoto inwestycyjne, srebro jest kilkadziesiąt razy tańsze, co pozwala inwestorom nawet ze skromnym budżetem lokować oszczędności w znaczne ilości srebra inwestycyjnego o większej wartości, co może wymagać zakupu sejfu. 

Aby dokonać zakupu na uczciwych zasadach najlepiej kupić fizyczne srebro u dealerów posiadających dobrą opinię w branży. Dzięki temu można mieć pewność, że zakupione monety lub sztabki ze srebra są autentyczne i w przyszłości będzie łatwo je sprzedać. Sprzedaż srebra jest obciążona podatkiem VAT w wysokości 23 procent. 

Bez względu, czy kupujemy srebro bulionowe, czy w wyrobach kolekcjonerskich stanowi ono cenne aktywo pozwalające na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Inwestowanie w kruszec może przynieść nie tylko dochody lecz również dać wiele satysfakcji.

Jak najlepiej sprzedać srebro inwestycyjne

Sprzedaż srebra jest to poważne zadanie w procesie inwestycyjnym. Osoby, które chcą upłynnić srebro i uzyskać jak najlepszą cenę, powinny poznać specyfikę aktywów ze srebra i reagować na ich zmiany rynkowe. Wybór właściwego momentu sprzedaży ma decydujący wpływ na rentowność inwestycji. Istnieją różne czynniki, które wpływają na rynkową wartość srebra, przez co określenie optymalnego czasu zamknięcia inwestycji jest trudnym zadaniem. 

Optymalny moment i miejsce sprzedaży srebra fizycznego zależy od wielu czynników, takich jak bieżący kurs srebra, popyt na rynek i lokalne warunki. Jeśli chcesz zarobić na sprzedaży sztabek i monet ze srebra, wybierz najlepszy moment ich sprzedaży.

Jakość srebra

Cena możliwa do uzyskania ze sprzedaży sztabek oraz monet zależy w znacznej mierze, czy pochodzą one od renomowanego producenta, z jakiej próby srebra je wybito i w jakim są stanie fizycznym. Zazwyczaj monety bulionowe są wykonane ze srebra próby 999 lub 9999. Natomiast monety kolekcjonerskie są bite ze srebra również niższej próby np. 925. Rozpoznawalność i autentyczność cenionych monet bulionowych, tj. „Australijskiego Kangura”, "Wiedeńskich Filharmoników", "Krugerranda" czy „Kanadyjskiego Liścia” jest bezsporna, więc przeprowadzenie transakcji sprzedaży nie będzie stanowiło żadnego problemu. Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadku widocznych uszkodzeń mechanicznych, zabrudzeń czy patyny nie otrzymamy takiej ceny, jak za monety będące w stanie menniczym, nienaruszone, w oryginalnych opakowaniach. Skupujący może odmówić zakupu takich monet. Kupi je pewnie jubiler ale po cenie złomu, jako towar do produkcji biżuterii.

Kondycja rynku srebra

Rynek srebra może ulegać znaczącym zmianom w zależności od polityki monetarnej banków centralnych, w szczególności Rezerwy Federalnej w USA. Ważne jest, aby posiadać wiedzę na temat zmian rynkowych i ich wpływu na cenę srebra, co pozwoli określić najlepszy moment sprzedaży. Zmiana kosztu pieniądza czy dewaluacja dolara, mogą wpłynąć na globalny rynek złota i srebra. Na przykład podwyżka stóp procentowych w USA spowoduje spadek zainteresowania tym kruszcem. Jeżeli zanosi się, że Fed podejmie taką decyzję, to będzie oznaczać, że należy upłynnić srebro. 

Wzrostu popytu

Najlepiej sprzedawać, kiedy silnie wzrasta popyt. Wtedy ceny monet i sztabek szybko rosną, co powoduje wzrost wartości inwestycji. Jest prawdopodobne, że wkrótce będzie miała miejsce zmiana trendu na spadkowy. Należy wykonać ruch wyprzedzający i sprzedać srebrne monety lub sztabki. Warto obserwować kształtowanie się rynkowych cen srebra, czytać komentarze i prognozy analityków oraz śledzić notowania giełdowe. Doświadczeni inwestorzy korzystają również z informacji dotyczących liczby otwartych długich pozycji w kontraktach terminowych i wielkości zapasów srebra na giełdzie COMEX w Nowym Jorku.

Analiza fundamentalna

W podejmowaniu decyzji o inwestowaniu w srebro warto opierać się na obserwacji zjawisk w gospodarce, rynku finansowym i towarowym. Czynniki te mają wpływ na popyt na metale szlachetne, które są traktowane przez inwestorów, jako zabezpieczenie na niestabilność gospodarczą i polityczną.

Cena złota

W związku z tym, że ceny srebra są wysoko skorelowane z notowaniami złota decyzję o sprzedaży szarego metalu należy podjąć w chwili, kiedy cena złota zaczyna spadać. Prawdopodobnie również w przypadku srebra cena spadnie. W przeszłości srebro szybciej taniało niż złoto.

Analiza techniczna

Ten rodzaj analizy pozwala przewidzieć zachowanie cen aktywów w przyszłości na podstawie dotychczasowych wykresów cenowych. W oparciu o formacje na wykresach i wskaźniki można zidentyfikować trendy na rynku srebra oraz określić, kiedy sprzedać lub kupić srebro. Na przykład powstanie "formacji diamentu" na wykresie cenowym oznacza prawdopodobne odwrócenie trendu wzrostowego na spadający. Oznacza to, że należy sprzedać srebro. Jednak posługiwanie się analizą techniczną wymaga dużego doświadczenia inwestycyjnego w zakresie interpretacji sygnałów rynkowych.

Gold/Silver Ratio

Wskaźnik ten odzwierciedla relację aktualnej ceny złota i srebra. Zazwyczaj kształtuje się on w przedziale 60-80. Jeżeli jego wartość znacząco spadła to możemy mieć do czynienia z przewartościowaniem srebra w stosunku do złota lub niedowartościowaniem złota wobec srebra. Aby ostatecznie potwierdzić, która sytuacja ma miejsce należy dodatkowo sprawdzić, jak kształtują się ceny każdego z metali. Jeżeli stwierdzimy, że srebro jest przewartościowanie będzie to sygnałem do jego sprzedaży. 

Gdzie sprzedawać srebro

Upłynniając monety lub sztabki na rynku wtórnym najlepiej przeprowadzić transakcję w firmie specjalizującej się w sprzedaży metali szlachetnych. Istnieją niestety miejsca, gdzie dystrybutorzy i producenci metali inwestycyjnych rzadko oferują skup srebra. Jednak są również tacy, co chętnie kupują srebro, w szczególności to, które sprzedali. Na przykład srebro inwestycyjne można sprzedać w Mennicy Mazovia, która prowadzi skup srebrnych monet od swoich klientów a także innych osób, oferując wysokie ceny przy niskiej marży. Po zawarciu transakcji w ciągu 24 godzin, na rachunek bankowy sprzedającego zostaje przekazana należność za sprzedane srebro.

Lokalne skupy fizycznych metali szlachetnych to kolejne miejsca, gdzie można sprzedać sztabki i monety. Tutaj trzeba liczyć się z faktem, że ceny są często niższe aniżeli u dystrybutorów metali szlachetnych. Można również sprzedać srebro w zakładzie jubilerskim lub lombardzie. W przypadku monet bulionowych i sztabek cena uncji srebra może być znacznie niższa wobec notowań rynkowych kruszcu.

Można również sprzedać monety lub sztabki prywatnie na wolnym rynku lub na aukcji internetowej. Dobre ceny z inwestycji w srebro można uzyskać sprzedając je za granicę. Jednak w przypadku wysyłki srebra za granicę w formie sztabek oraz monet bulionowych oraz sztabek należy brać pod uwagę wysokie koszty wysyłki.

Decyzja o wyborze między firmą specjalizującą się w sprzedaży i skupie kruszców a osobą prywatną powinna zależeć od naszych potrzeb finansowych i czasu, jaki jesteśmy w stanie poświęcić na znalezienie najlepszej opcji jak również umiejętności negocjacyjnych. 

Podatek od Czynności Cywilnoprawnych

Jeśli kupujesz srebrne monety lub sztabki pamiętaj o podatku od czynności cywilnoprawnych. Według ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, opodatkowaniu podlegają czynności cywilnoprawne dokonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na rzecz podmiotów polskich. W przypadku sprzedaży srebra osobie prywatnej w ramach transakcji na kwotę powyżej 1000 zł, kupujący jest zobowiązany zapłacić podatek PCC w wysokości 2% wartości kruszcu w terminie 14 dni licząc od dnia zakupu do urzędu skarbowego i złożyć deklarację PCC-3. O tym obowiązku należy zawrzeć klauzulę w obustronnej umowie kupna/sprzedaży kruszcu. 

Podsumowanie

Podsumowując, sprzedaż srebra może być opłacalnym przedsięwzięciem, pod warunkiem, że nastąpi w odpowiednim czasie i miejscu. Warto więc śledzić kursy srebra oraz sytuację w światowej gospodarce, finansach i geopolityce. Niewątpliwie na cenę srebra ma wpływ siłą dolara amerykańskiego. Pamiętaj, że notowania srebra są wysoko skorelowane z ceną złota, więc sprzedając monety lub sztabki warto śledzić również jak zmieniają się notowania królewskiego metalu

Jeśli chcesz sprzedać srebro, warto wziąć pod uwagę różne opcje, włącznie z dealerami metali szlachetnych, skupami i osobami fizycznymi.

pixel