2024-02-28

Jakie są rodzaje sztabek złota?

Świat złotych sztabek

Sztabki bulionowe są zazwyczaj wytwarzane bez ograniczeń ze złota próby 999 lub 9999. Ich wartość bezpośrednio zależy od rynkowej ceny złota. Na finalną cenę sztabki wpływają jeszcze koszty produkcji, transportu, ubezpieczenia oraz marży dystrybutora. Na sztabkach umieszcza się informacje takie, jak nazwa producenta, próba złota, waga oraz numer seryjny. Producenci stosują różne jednostki miary wagi takie, jak gram, uncja trojańska oraz czasem tola (jednostka stosowana w Indiach, gdzie 1 tola = 3/8 uncji trojańskiej). Technologia produkcji sztabek może polegać na:

  • wybijaniu na zimno w prasie lub
  • odlewaniu na gorąco w kokili.

Mennica Mazovia jest dystrybutorem fizycznego złota w postaci sztabek bulionowych pochodzących z renomowanych mennic, akredytowanych przez London Bullion Market Association (LBMA), jak: PAMP, Metalor, C.Hafner, Umicore, Valcambi i Argor-Heraeus.

Technologia wykonania sztabek

Wybijanie sztabek

Proces produkcji sztabek bulionowych jest analogiczny, jak w przypadku monet („Jak i gdzie powstają monety ze złota? Poznaj proces produkcji w mennicy”). Po wykrojeniu półfabrykatów sztabek z arkusza są one umieszczane pomiędzy dwoma stemplami (górnym i dolnym) prasy i poddawane dużemu naciskowi. W wyniku tego obie powkażdej sztabce znajdują się następujące informacje: nazwa producenta, próba złota, waga i numer seryjny. Niektóre sztabki posiadają artystyczne zdobienia, w czym celują mennice PAMP i Perth. 

Sztabki wybijane są w różnych kategoriach wagowych: 1/2; 1; 2; 2,5; 5; 10; 20; 50; 100, 250, 500, 1000 gram a także ½; 1; 2, 5 i 10 uncji trojańskich.

Następnie po obróbce wykańczającej i kontroli jakościowej każda sztabka jest umieszczana w specjalnym opakowaniu typu CertiCard lub CertiPack zabezpieczającym przed fałszerstwem.

Odlewanie sztabek

Do produkcji tego rodzaju sztabek stosuje się technikę odlewniczą. Doprowadzone do stanu płynnego złoto wlewa się do odpowiedniej wielkości kokili. Techniką odlewniczą wykonuje się sztabki o większej wadze: 50, 100, 250, 500, 1000 gram a także 1; 2; 5 i 10 uncji trojańskich. Niektóre mennice produkują również duże sztaby o wadze 400 uncji (12,5 kg) dla banków centralnych, instytucji finansowych i zamożnych inwestorów. 

Wielkość ma znaczenie

Koszty produkcji i marża

Dystrybutorzy oferują szeroki zakres wagowy sztabek. Dzięki temu każdy może sobie pozwolić na inwestowanie w złoto nawet niewielkich kwot

Od wagi sztabki będzie zależeć po jakiej cenie kupimy złoto, z którego została ona wykonana. 

Im mniejsza sztabka tym wyższa marża producenta a ta zależy od kosztów produkcji. Na koszty produkcji ma istotny wpływ konieczność stosowania bardzo precyzyjnych stempli, bowiem od nich zależy utrzymanie dokładnej wagi wyrobu. W przypadku małych sztabek zachowanie reżimu produkcyjnego jest trudniejsze w przypadku większych. 

Cena jednostokowa złota w sztabce

Z powodu marży cena jednostkowa złota w mniejszych sztabkach jest wyższa niż w sztabkach o większej wadze. Największą różnicę cen można zaobserwować w sztabkach najmniejszych - do 20 gram. Na przykład złota sztabka o wadze 1 gram kosztuje 320 zł, natomiast za sztabkę 10-gramową z tej samej mennicy i takiej samej czystości kruszcu należy zapłacić 2.782 zł. To oznacza, że cena złota, z którego została wykonana mała sztabka jest o 15% wyższa niż w przypadku większej sztabki. Z drugiej strony im większa sztabka tym trudniej ją sprzedać a jeżeli będziemy chcieli spieniężyć część złota wówczas należy sztabkę przeciąć, co obniży jej wartość.

Należy jeszcze dodać, ze ceny sztabek odlewanych są nieco niższe niż bitych, co jest związane z kosztami produkcji. 

Jaką kupić sztabkę?

Największą popularnością cieszą się złote sztabki o wadze do 50 gram. Natomiast większe kupują zazwyczaj zamożne osoby planujący inwestycję na wiele lat. Zakup takiej sztabki to już spory wydatek dla przeciętnie zarabiającego Polaka. 

Dla średnio zamożnych inwestorów optymalnym wyborem jest inwestycja w sztabki o wadze jednej uncji trojańskiej, co pozwala uzyskać optymalną cenę, przy stosunkowo niskim wydatku. Jednocześnie takie sztabki będzie można łatwiej spieniężyć np. w porównaniu z kilogramowymi.

Podejmując decyzję o zakupie większej ilości złota warto rozważyć zakup sztabek odlewanych, co pozwala uzyskać korzystniejszą cenę.

Sztabki w zestawach

Jest to wygodna forma inwestycji dla inwestorów kupujących większe ilości złota ale zamierzających zapewnić sobie elastyczność przy ewentualnej odsprzedaży. Na rynku można spotkać zestawy zawierające od 5 do 100 małych sztabek o wadze 1 do 5 gram każda. 

Na każdej sztabce należącej do zestawu są naniesione informacje, które pozwalają na weryfikację autentyczności produktu: nazwa producenta, próba złota, waga i numer seryjny sztabki. 

Cena zestawu małych sztabek jest o 10-15% niższa niż należałoby zapłacić za wszystkie małe sztabki z zestawu, gdyby je kupowano oddzielnie. Na przykład cena 1-gramowej sztabki wynosi 320 zł, ale cena 100 sztabek w zestawie wynosi 27 tys. zł, podobnie jak cena 100-gramowej sztabki. W ten sposób można kupić złoto w małych sztabkach po cenie kruszcu, z którego są wykonane duże sztabki.

W przypadku odsprzedaży lub darowania należy oddzielić dowolną liczbę sztabek. Dla porównania dużą sztabkę trzeba by było ciąć lub przetapiać, co jest nieracjonalne. Mennice produkują zestawy złotych sztabek bulionowych w dwóch wariantach.

CombiBar

CombiBar jest zestawem fizycznie połączonych ze sobą małych sztabek. Przypomina on tabliczkę czekolady. Łatwo go podzielić na dowolne fragmenty i spieniężyć w zależności od potrzeby. 

SmartPack

Na karcie kompozytowej umieszczone są pojedyncze sztabki ale fizycznie oddzielone od siebie. Podejmując decyzję o sprzedaży lub darowiźnie należy oddzielić odpowiednią liczbę blistrów zawierających sztabki złota. 

Podsumowanie

Rynek sztabek bulionowych charakteryzuje się bogatą i zróżnicowaną ofertą. Pomimo, że sztabka o mniejszej wadze jest łatwo zbywalna, to jednak jej zakup inwestycyjny jest mniej opłacalny niż większej sztabki. A jeżeli chcemy zapewnić sobie pełną elastyczność w dysponowaniu złotem warto kupić je w zestawie CombiBar lub SmartPack. Najbezpieczniej kupować sztabki złota bulionowego wyprodukowane przez renomowane rafinerie akredytowane przez LBMA za pośrednictwem rzetelnych, zaufanych dystrybutorów.

pixel