2023-08-16

Czy warto inwestować w platynę inwestycyjną?

Młody metal szlachetny

Platynę odkryto w pierwszej połowie XVIII wieku. Jest więc stosunkowo młodym metalem szlachetnym. Początkowo była niedoceniana i nazywano ją małym srebrem. Dziś jako kruszec jest zaliczana do najważniejszych metali szlachetnych.

Platyna w stanie czystym jest srebrzystobiałym metalem o silnym połysku, kowalnym i ciągliwym. Charakteryzuje się wysoką temperaturą topnienia oraz dużą odpornością na działanie czynników zewnętrznych. Platyna jest doskonałym przewodnikiem, jak również izolatorem ciepła. Te cechy sprawiają, że jest cenionym materiałem w nowoczesnym przemyśle i jubilerstwie. Obecnie platyna zdobywa popularność na rynku inwestycyjnym.

Rynek platyny

Nierównomierna podaż

W przeciwieństwie do złota i srebra, których złoża są rozproszone na całym świecie, platyna jest wydobywana głównie w Republice Południowej Afryki, która odpowiada za 70% światowej produkcji tego metalu. Monopol RPA na produkcję platyny ma wpływ na jej podaż i cenę. Jednak Republika Południowej Afryki boryka się z wewnętrznymi problemami politycznymi i finansowymi a koszty wydobycia platyny rosną, co powoduje niestabilność produkcji szlachetnego metalu. W efekcie podaż i kurs platyny ulega, niejednokrotnie nieprzewidywalnym, zmianom.

Kilka danych statystycznych

Platyna jest zdecydowanie rzadziej występującym w naturze metalem szlachetnym niż złoto i srebro. Dlatego rynek platyny jest płytki i w efekcie wrażliwy na zmiany podaży i popytu. Według danych World Platinum Investment Council, w 2022 roku wyprodukowano 186 ton srebrzystego metalu. Dla porównania produkcja złota w tym okresie była 20-krotnie wyższa i wyniosła 3,6 tys. ton.

W pierwszym kwartale 2023 roku podaż platyny wyniosła 50 ton i była o 9% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i o 8% niższa aniżeli w ostatnim kwartale poprzedniego roku. Przyczynił się do tego spadek produkcji kopalń oraz recyklingu ze względu na mniejszą liczbę wycofywanych z eksploatacji samochodów jak również, w pewnej mierze, zaostrzenie kar w Stanach Zjednoczonych za kradzieże katalizatorów.

Natomiast w I kwartale bieżącego roku odnotowano silny wzrost popytu na platynę, który oszacowano na 64 ton. Jest to o 28% więcej niż rok wcześniej. Według przewidywań World Platinum Investment Council popyt przemysłowy i inwestycyjny w 2023 roku będzie silny i pojawi się duży deficyt na rynku platyny.

Optymistyczne prognozy

Przewiduje się dalszy wzrost popytu na platynę w najbliższych latach, zwłaszcza w związku z wsparciem rządów w obszarze ekologii i technologii wytwarzania “zielonej energii”. W miarę jak branża motoryzacyjna, elektroniczna, medyczna i jubilerska rozwijają się, popyt na platynę będzie wzrastać, co będzie miało wpływ na sytuację rynku tego metalu szlachetnego.

Zastosowania i cena platyny

Rozwój gospodarczy w zakresie nowoczesnych technologii ma istotny wpływ na wzrost zainteresowania platyną. 

Przemysł motoryzacyjny

Blisko połowę popytu na platynę kreuje sektor motoryzacyjny, gdzie znajduje ona zastosowanie w produkcji katalizatorów spalin. Zapotrzebowanie na platynę rośnie w związku z zaostrzeniem norm zanieczyszczeń powietrza przez pojazdy samochodowe. 

Przemysł elektryczny i elektroniczny

Platyna jest stosowana w produkcji m.in elektrod, światłowodów, monitorów, smartfonów czy laserów. Nadzwyczaj trwałe luty z platyny są stosowane w technice kosmicznej.

Produkcja wodoru

Na całym świecie na popularności zyskuje technologia wodorowa, co przyczynia się do wzrostu popytu na platynę. Metal ten jest wykorzystywany w procesie elektrolizy przy produkcji tzw. "zielonego wodoru". 

Przemysł chemiczny

Dzięki właściwościom katalitycznym, platynę wykorzystuje się w branży chemicznej. Między innymi w produkcji nawozów sztucznych. Ta branża ma przed sobą świetlaną przyszłość.

Medycyna

Platyna nie koroduje pod wpływem procesów biologicznych i nie powoduje stanów zapalnych. Dzięki temu w branży medycznej jest wykorzystywana w protetyce, wypełnieniach stomatologicznych i rozrusznikach serca.

Biżuteria

Dzięki swojej trwałości, niepodatności na korodowanie i pięknemu wyglądowi, platyna cieszy się dużą popularnością w jubilerstwie, jako materiał na luksusową biżuterię, która nie traci swego blasku przez wiele lat. Jubilerzy cenią platynę również za wysoką kowalność, ponieważ można ją dowolnie kształtować. 

Platyna inwestycyjna

Platynowe monety

W przypadku inwestowania w platynę w formie monet, inwestorzy mają możliwość zakupu platynowych wersji popularnych monet bulionowych. 

Najważniejsze platynowe monety bulionowe to: 

Srebrzystobiałe monety platynowe prezentują się równie pięknie i imponująco, jak w przypadku złota, srebra czy palladu. Monety są wykonane z platyny próby 999,5, co oznacza, że zawierają 99,95% czystego metalu. 

Platynowe sztabki

Zakup platynowych sztabek może być bardziej opłacalny, ponieważ ich cena jednostkowa jest zazwyczaj nieco niższa wobec monet platynowych, co jest efektem niższych kosztów produkcji. Inwestorzy mają możliwość wyboru różnych wariantów wagowych sztabek, co pozwala dostosować zakup do swoich możliwości finansowych. Sztabki, analogicznie jak monety, są wykonane z platyny próby 999,5.

Dlaczego warto postawić na platynę?

Podczas, gdy złoto i srebro są najczęściej wybieranymi metalami inwestycyjnymi, platyna jako najmłodszy metal szlachetny często pozostaje w cieniu. Warto jednak przyjrzeć się bliżej platynie i dać jej szansę, ponieważ jest cennym aktywem inwestycyjnym. Analogicznie jak w przypadku złota zakup fizycznej platyny jest rozsądnym lokowaniem kapitału na trudne czasy. Historyczne dane pokazują, że platyna inwestycyjna może przynieść imponujące zyski, porównywalne do tych, osiąganych przy lokowaniu kapitału w inne metale szlachetne. Warto więc zwrócić uwagę na potencjał inwestycyjny tego metalu.

Kupowanie platyny, czy to w formie sztabek czy monet bulionowych, niesie ze sobą pewne ryzyko jak każda inwestycja. Szczególnie w okresie kryzysu gospodarczego, kiedy spada produkcja przemysłowa może zmniejszyć się wykorzystanie platyny. W takiej sytuacji warto inwestować w platynę i czekać na wzrost jej notowań rynkowych. Inwestowanie w platynę fizyczną wymaga więc cierpliwości. Dlatego inwestycję w platynę należy traktować jako średnio- lub długoterminową. Platynę oferuje również Mennica Mazovia.

Podsumowanie

Produkcja platyny jest ograniczona i niestabilna więc jest ona niezwykle rzadka i trudno dostępna. Natomiast z punktu widzenia inwestora kluczowe znaczenie ma unikalność aktywa, co ma wpływ na jego cenę rynkową. Warto więc brać pod uwagę platynę jako ciekawą opcję inwestycyjną obok złota i srebra. Włączenie platyny do portfela może stanowić interesującą alternatywę dla inwestorów, którzy poszukują alternatywnych możliwości lokowania kapitału.

Zakupów platynowych monet monet możesz dokonać online, albo udać się do naszego biura, które znajduje się w następujących miastach w Polsce:

pixel