2021-04-30

Światowy rynek złota w IQ 2021

W tym roku rynek złota będzie dalej utrzymywać się pod wpływem sytuacji jaką spowodowała pandemia covid-19. Inwestycje w sztabki i monety są najwyższe od ośmiu lat.

Popyt

Według raportu opublikowanego przez World Gold Council w pierwszym kwartale 2021 roku ogólny popyt na złoto był o 23 proc. niższy wobec analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniósł 815,7 ton. Natomiast w porównaniu z czwartym kwartałem ubiegłego roku popyt wzrósł o 2 tony.

W okresie od stycznia do marca br. jubilerzy zużyli 477,4 ton złota - o 52 proc. więcej niż rok wcześniej. W ciągu 12 miesięcy udział zakupów złota przez jubilerów w całkowitym popycie na złoto wzrósł z 30 proc. do blisko 60 proc. Dwa kraje decydują o światowym popycie jubilerskim. W Chinach w pierwszym kwartale br. popyt jubilerski wyniósł 191,1 ton wobec 61,3 ton rok wcześniej - wzrost o 212 proc. To jest jednak kwestia ubiegłorocznej niskiej bazy odniesienia, kiedy Państwo Środka było sparaliżowane pandemią. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku tegoroczny popyt jest wyższy tylko o 4 proc. Natomiast w Indiach w analizowanym okresie odnotowano wzrost popytu jubilerskiego z 73,9 ton do 102,5 ton czyli o 39 proc.

Przemysł zużył w pierwszym kwartale br. 81,2 ton złota, tj. o 11 proc. więcej niż przed rokiem. Jest to również efekt ubiegłorocznej niższej bazy, kiedy wiele firm nie funkcjonowało normalnie a łańcuchy dostaw zostały przerwane.

W pierwszym kwartale 2021 roku popyt inwestycyjny na złoto w postaci fizycznej (sztabki, monety i medale) wyniósł 339,5 ton, co oznacza wzrost o 36 proc. rok do roku. Tak wysokiego poziomu tego rodzaju inwestycji nie odnotowano od 2013 roku. W Chinach zakupy sztabek i monet wzrosły o 133 proc. rok do roku.

Inwestycje w złoto polegają również na zakupie tytułów uczestnictwa w funduszach notowanych na giełdach ETF (skr. ang. Exchange Traded Funds). Takie inwestycje mają pokrycie w fizycznym złocie zdeponowanym w niezależnym banku. Ich zaletą jest płynność i łatwość zawierania transakcji. W ciągu pierwszego kwartału br. odnotowano spadek inwestycji netto w ETF o 177,9 ton wobec analogicznego okresu 2020 roku, co miało decydujący wpływ na zmniejszenie się popytu całkowitego.

W sumie całkowity popyt inwestycyjny na złoto z uwzględnieniem topniejących ETF wyniósł pierwszym kwartale br. 161,6 ton i był o 71 proc. niższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Banki centralne dalej kupują więcej złota niż sprzedają. Wolą trzymać rezerwy walutowe w kruszcu niż pieniądzu. Dodatnie saldo zakupów i sprzedaży złota zrealizowanych przez banki centralne za pierwszy kwartał br. spadło o 23 proc. Zakupy złota były wyższe od sprzedaży o 95,5 ton wobec 124,1 ton rok wcześniej.

Podaż

Kopalnie wyprodukowały w pierwszym kwartale tego roku 851,0 ton złota – o 4 proc. więcej niż rok wcześniej. Na zabezpieczające operacje hedgingowe przeznaczono 25,0 ton złota, więc na rynek trafiło 826,0 ton nowego kruszcu.

Drugim źródłem podaży złota jest skup złomu. W pierwszym kwartale nastąpił spadek skupu o 8 proc. rok do roku do poziomu 270,2 ton.

W sumie w pierwszym kwartale 2021 roku całkowita podaż złota wyniosła 1.096,2 ton i była niższa o 4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Opracowano w oparciu o dane raportu Gold Demand Trends Q1 2021 – World Gold Council
pixel