2020-12-02

Światowy rynek złota w 3Q 2020

W tym roku rynek złota znajduje się pod silnym wpływem sytuacji związanej z pandemią koronawirusa covid-19. W efekcie odnotowano znaczący wzrost inwestycji w kruszec i spadek zakupów wyrobów jubilerskich.

Popyt

Według raportu opublikowanego przez World Gold Council, w trzecim kwartale 2020 roku ogólny popyt na złoto był o 19 proc. niższy w porównaniu z trzecim kwartałem ubiegłego roku i wyniósł 892,3 ton. Popyt na złoto za trzy kwartały tego roku stanowił 2.972,1 ton i był on o 10 proc. niższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Na spadek całkowitego popytu miały wpływ przede wszystkim mniejsze zakupy wyrobów jubilerskich. Był to skutek spowolnienia gospodarczego, wprowadzonych restrykcji, spadku dochodów ludności i wzrostu ceny złota.

W okresie od stycznia do września jubilerzy zużyli 904 ton złota - o 41 proc. mniej niż rok wcześniej. Z tego na trzeci kwartał przypadło 333 tony. W ciągu 12 miesięcy udział zakupów wyrobów jubilerskich w całkowitym popycie na złoto spadł z 43 proc. do 37 proc. Na taki wynik miało wpływ istotne obniżenie popytu jubilerskiego w Indiach - ze 101,6 ton do 52,8 ton (o 48 proc.) i w Chinach, gdzie odnotowano spadek popytu o 39 ton czyli o 25 proc.

Przemysł zużył w trzecim kwartale 76,7 ton złota, tj. o 6 proc. mniej niż przed rokiem. Jest to przede wszystkim efekt spowolnienia w gospodarce światowej.

W trzecim kwartale 2020 roku popyt inwestycyjny na złoto w postaci fizycznej (sztabki, monety i medale) wyniósł 222,1 ton, co oznacza wzrost o 49 proc. rok do roku. Warto dodać, że popyt na monety niemal podwoił się. Podsumowując wyniki za trzy kwartały widzimy, że zakupy kruszcu w postaci fizycznej stanowiły 626,9 ton i były na poziomie z ubiegłego roku.

Inwestycje w złoto polegają również na zakupie tytułów uczestnictwa w funduszach notowanych na giełdach ETF (skr. ang. Exchange Traded Funds). Takie inwestycje mają pokrycie w fizycznym złocie zdeponowanym w niezależnym banku. Ich zaletą jest płynność i łatwość zawierania transakcji. W okresie trzech kwartałów br. odnotowano wzrost inwestycji w ETF o 168 proc. rok do roku, tj. o 1.003,3 ton, z czego na trzeci kwartał przypadło 272,5 ton.

Ogółem popyt inwestycyjny na złoto w trzecim kwartale wyniósł 494,6 ton i był o 21 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Udział inwestycji w całkowitym popycie wzrósł w ciągu 12 miesięcy z 37 proc. do 55 proc. Z podsumowania trzech kwartałów wynika, że popyt inwestycyjny wyniósł 1.630,2 ton i był o 63 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Dodatnie saldo zakupów i sprzedaży złota zrealizowanych przez banki centralne i instytucje finansowe za pierwsze 9 miesięcy 2020 roku spadło o 58 proc. Zakupy złota w pierwszym półroczu były wyższe od sprzedaży o 232,6 ton wobec 385,9 ton rok wcześniej. Natomiast w trzecim kwartale br. sytuacja uległa zmianie - sprzedaż złota przewyższyła zakupy o 12,1 ton. Taka polityka banków może oznaczać działania na rzecz pozyskiwania gotówki w celu wsparcia płynności w gospodarce, do czego również mogła zachęcać wysoka cena złota.

Podaż

Kopalnie wyprodukowały w trzecim kwartale tego roku 883,8 ton złota – o 3 proc. mniej niż rok wcześniej. Na zabezpieczające operacje hedgingowe przeznaczono 36,2 ton złota, co oznacza, że na rynek trafiło 847,6 ton kruszcu (spadek o 7 proc. rok do roku). Ogółem w okresie trzech kwartałów 2020 roku produkcja złota wyniosła 2.477,4 ton i była o 5 proc. niższa wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Po uwzględnieniu hedgingu podaż złota netto z kopalń w analizowanym okresie spadła o ponad 7 proc. do 2.449,6 ton.

Drugim źródłem podaży złota jest skup złomu. W trzecim kwartale nastąpił wzrost skupu o 6 proc. do poziomu 376,1 ton, co było wywołane pogorszeniem się sytuacji ludności i wzrostem cen złota. Od początku tego roku do końca września ludność sprzedała w wyrobach 944,5 ton czystego kruszcu podobnie, jak rok wcześniej.

Podsumowując w trzecim kwartale 2020 roku całkowita podaż złota wyniosła 1.223,6 ton, co oznacza spadek o 3 proc. rok do roku. Natomiast w okresie trzech kwartałów podaż złota ogółem wyniosła 3.394,1 ton i była o ponad 5 proc. niższa wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Opracowano na podstawie Gold Demand Trends Q3 2020 – World Gold Council
pixel