2021-11-08

Historia uczy złota

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie poziomy może osiągnąć cena złota w przyszłości, prześledźmy jego historyczne ceny. Warto, bowiem historia lubi się powtarzać.

W XVIII wieku cena złota po uwzględnieniu utraty wartości pieniądza była wyższa od obecnej. Daleko też dzisiejszym notowaniom złota do ceny z 1980 roku, która po uwzględnieniu spadku wartości pieniądza do chwili obecnej odpowiada poziomowi 3.000 dolarów za uncję. Biorąc pod uwagę aktualne notowania kruszcu potencjał wzrostowy na rynku złota jest niepodważalny.

Na przełomie lat 70/80 ubiegłego stulecia świat przeżywał poważne kryzysy polityczne i ekonomiczne. W Iranie trwała rewolucja islamska, wojska sowieckie weszły do Afganistanu a stosunki polityczne na linii Waszyngton – Moskwa były napięte. Na początku 1980 roku notowania złota skoczyły do 850 dolarów za uncję. Ronald Reagan przejmując prezydenturę w 1981 zastał gospodarkę amerykańską w opłakanym stanie - tempo wzrostu PKB bliskie zera, dwucyfrowa inflacja, ogromny deficyt na rachunku bieżącym, wysokie bezrobocie i niezadowolenie społeczne. Wiele elementów z tamtych lat obserwujemy dzisiaj w USA.

Pandemia Covid-19 doprowadziła do kryzysu ekonomicznego i humanitarnego na całym świecie. Pojawiające w tym roku symptomy odreagowania gospodarek okazały się nietrwałe. Inflacja zadomowiła się na dłuższy czas w wielu krajach, również w Polsce. Czeka nas okres stagflacji, czyli inflacji bez wzrostu gospodarczego, co przyniesie ogromne zubożenie społeczeństw.

Nie słabną konflikty polityczne a ruchy migracyjne mogą przybrać na sile. Zarówno rząd Stanów Zjednoczonych jak również Unia Europejska nie radzą sobie z rozwiązywaniem problemów gospodarczych i społecznych. Pandemia sparaliżowała również gospodarki azjatyckie, którym trudno wywiązać się z kontraktów na dostawy komponentów. Pękają więc łańcuchy dostaw, co m.in. odczuli producenci samochodów nie otrzymawszy na czas elementów elektronicznych z Chin. Pojawiają się kolejne warianty koronawirusa i nie znaleziono skutecznej metody walki z pandemią.

Ogromnym problemem współczesnego świata są populiści u władzy, niszczący gospodarkę rynkową, generując inflację i zadłużając kraje. Skutki ich działalności ujawnią się z pełną brutalnością w przyszłości w postaci gigantycznego zadłużenia, niemożliwego do spłaty przez przyszłe pokolenia.

Jak zminimalizować negatywne skutki obecnej sytuacji? Rozwiązaniem jest lokowanie oszczędności w aktywa bezpieczne, na przykład metale szlachetne - złoto i srebro. Niech będą one ostoją dla naszego majątku.

Historia lubi się powtarzać, więc aby przewidzieć przyszłość rynku złota przeanalizujmy historię jego cen od XVIII wieku (wykres). Występowały cykle, których szczyty są oddalone od siebie o 45-55 lat. Maksima cen złota występowały około roku: 1740, 1790, 1845, 1890, 1935, 1980. Miały one powiązanie z ważnymi wydarzeniami w historii ludzkości. Ekstrapolując w przyszłość kolejny szczyt cen złota powinien wystąpić w okolicy 2025 roku.

W analizowanym okresie wystąpiły dwa trendy cen kruszcu – pierwszy, spadkowy, który trwał 250 lat, do początku lat 70-tych. Następnie złoto weszło w trend wzrostowy, w którym obecnie się znajduje. Przyłączmy się do niego.

pixel