2024-07-06

Złoto wobec ryzyka geopolitycznego

Złoto jest uniwersalnym aktywem najwyższej jakości. Najlepiej sprawdza się podczas kryzysów politycznych i ekonomicznych. 

Polityczne upiory

Ryzyko geopolityczne jest powszechne we współczesnym skonfliktowanym świecie. Objawia się ono w formie różnych zagrożeń pogarszających klimat polityczny i relacje między krajami i narodami. Ryzyko polityczne prowadzi do sporów granicznych, konfliktów zbrojnych czy masowych migracji. Pogorszenie sytuacji geopolitycznej przyczynia się do zakłóceń w dostawach surowców strategicznych, jak ropy i gazu a w konsekwencji - spadku tempa wzrostu gospodarczego. 

Kryzysy geopolityczne występują w różnych regionach świata doprowadzając do osłabienia gospodarek krajów bezpośrednio uczestniczących w konfliktach oraz pośrednio oddziałują negatywnie na inne kraje. 

Dziś źródłem ryzyka geopolitycznego jest agresja Rosji na Ukrainę. Na zachowanie Kremla nie miały dotąd wpływu sankcje gospodarcze nałożone przez kraje UE oraz Stany Zjednoczone. Ukraina poniosła dotkliwe straty w gospodarce, infrastrukturze i ludności. Nie ma nadziei na szybkie zakończenie wojny. 

Niemniej poważnym zagrożeniem dla pokoju światowego jest również eskalacja konfliktu między Izraelem i Palestyną, czego skutkiem jest wielki kryzys humanitarny. Wejście Iranu do konfliktu może skutkować wojną na Bliskim Wschodzie ze wsparciem Izraela przez Stany Zjednoczone. W okresie wzrostu ryzyka geopolitycznego kapitał przemieszcza się w kierunku aktywów bezpiecznych, jak złoto czy srebro.

Nieustający popyt na złoto

Federacja Rosyjska przygotowując się do wojny z Ukrainą w szybkim tempie powiększyła zawartość swego skarbca i obecnie posiada 2336 ton kruszcu, co stanowi blisko 30% rezerw walutowych kraju. Najwięcej złota kupiły ostatnio Chiny, powiększając w 2023 roku stan posiadania o 225 ton królewskiego metalu. Również Polska gromadzi rezerwy – od 2018 roku NBP dokupił 270 ton złota. W efekcie czerwcu br. posiadaliśmy zapasy 373,6 ton kruszcu, którego wartość stanowi 13,6% aktywów rezerwowych zarządzanych przez NBP. Planuje się aby wartość złota w naszym skarbcu stanowiła 20% rezerw walutowych a to oznacza dalsze zakupy. Należy dodać, że w latach 2022-2023 banki centralne na całym świecie nabyły rekordową ilość złota – razem około 2120 ton.

Poszerza się koalicja państw tworzących blok BRICKS. Stanowi ona istotne zagrożenie dla dominacji amerykańskiego dolara, który jest główną walutą stosowaną w transakcjach międzynarodowych. Niektóre kraje przechodzą na rozliczenia handlowe w innych walutach, np. Chiny. Przeciwwagę dla słabnącego dolara stanowi złoto, którego notowania osiągnęły historyczne rekordy – w II kwartale br. jego cena kształtowała się w przedziale 2300-2450 USD za uncję trojańską. W 2024 roku złoto zdrożało o blisko 20%. 

Złoto jako aktywo najwyższej wartości

Ryzyka finansowego nie można w pełni wyeliminować, ponieważ jest ono związane z funkcjonowaniem wolnego rynku. Inwestowanie wszystkich środków finansowych w papiery wartościowe, fundusze, waluty, instrumenty pochodne w kryzysowych sytuacjach jest działaniem obarczonym ryzykiem finansowym. Jesteśmy natomiast w stanie złagodzić jego negatywne oddziaływanie. Sprawdzonym sposobem na zabezpieczenie się przed ryzykiem jest racjonalne lokowanie majątku finansowego poprzez dywersyfikację pomiędzy różne klasy aktywów – finansowych i alternatywnych. Do takich należy złoto, którego cena w okresach politycznych i ekonomicznych zawirowań ma tendencję wzrostową. Stąd niejednokrotnie obserwowaliśmy wzrosty cen złota, gdy wybuchały konflikty polityczne, wzrastały niepokoje społeczne lub gospodarka znalazła się w kryzysie.

Złoto jest zarówno płynne i materialne, co oznacza, że można je łatwo spieniężyć. Jest akceptowane na całym świecie bez względu na system polityczno-ekonomiczny i dominujący światopogląd. Takich cech nie posiadają inne aktywa, jak nieruchomości czy papiery wartościowe. Dzięki temu złoto, jako aktywo najwyższej jakości, pozostaje niezmiennie bezpieczną przystanią dla majątku finansowego.

pixel