2024-05-05

Światowy rynek złota w I kwartale 2024

Popyt

Według raportu Światowej Rady Złota (ang. World Gold Council) w I kwartale 2024 roku ogólny popyt na złoto wyniósł 1.238,3 tony, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W tym popyt na rynku OTC wyniósł 136,4 tok – wzrost o 220% rok do roku. 

W I kwartale br. jubilerzy zużyli 535 ton złota - o 1% więcej w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku. Jednocześnie klienci zakupili 479 ton czystego złota w postaci biżuterii - o 2% mniej niż rok wcześniej. W efekcie w zapasach magazynowych pozostało 56 ton kruszcu. Spośród wszystkich krajów, najwięcej złota zakupiono w Chinach, chociaż tamtejszy popyt na wyroby jubilerskie spadł o 6% r/r do poziomu 184,2 ton, natomiast w Indiach odnotowano wzrost popytu o 4% do 95,5 ton.

W analizowanym okresie w sektorze przemysłowym zużyto 78,6 ton złota, co oznacza wzrost o 10% w porównaniu z rokiem poprzednim. Najwięcej kruszcu zapotrzebowano do produkcji urządzeń elektronicznych – 64,4 ton.

W pierwszym kwartale 2024 roku popyt inwestycyjny na złoto w formie fizycznej (sztabki, monety i medale) wyniósł 312,3 tony, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu z I kwartałem roku poprzedniego. Natomiast na rynku inwestycyjnym funduszy złota notowanych na giełdach (ang. Exchange Traded Funds, „ETFs”) inwestorzy umarzając udziały rezygnowali z uczestnictwa w tym rynku. W I kwartale br. ilość złota zarządzanego przez te fundusze zmniejszyła się o 113,7 tony, co wpłynęło na sumaryczną wartość inwestycji. W efekcie w zarządzaniu funduszy ETF pozostało 3.113 ton złota. Przypomnijmy, że w analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano spadek inwestycji w ETF o 28,6 ton kruszcu.

Podsumowując, w pierwszym kwartale 2024 roku globalny popyt inwestycyjny na złoto, uwzględniający odpływy z ETF, wyniósł 198,6 ton, co oznacza spadek o 28% w porównaniu z I kwartałem 2023 roku. Zmniejszenie inwestycji w ETF zaobserwowano w funduszach notowanych w Europie i Stanach Zjednoczonych. Wzrosły natomiast tego rodzaju inwestycje w Azji.

W dwóch poprzednich latach banki centralne wykazywały nadzwyczaj dużą aktywność zakupową – zakupy złota osiągały rekordy wszechczasów. Wyróżniał się w tym zakresie Ludowy Bank Chin oraz Narodowy Bank Polski. W I kwartale br. banki centralne zakupiły netto 289,7 ton złota, o 1% więcej niż w analogicznym kwartale 2023 roku. Należy dodać, że jest to poziom o 12% wyższy niż średnia kwartalna z ubiegłego roku. Najwięcej złota w I kwartale 2024 roku kupiły banki centralne: Turcji (30,1 ton), Chin (27,1 ton) oraz Indii (18,5 ton).Transakcje OTC zwiększyły w I kwartale br. popyt o 136,4 ton wobec 42,7 ton w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Podaż

W pierwszym kwartale 2024 roku kopalnie na całym świecie wyprodukowały 893,0 tony złota, co oznacza wzrost o 4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Z kolei na operacje zabezpieczające (ang. hedging) przeznaczono 5,5 ton złota, co spowodowało, że na rynek trafiło 887,5 ton nowego kruszcu.

W tym samym czasie odnotowano wzrost skupu złotego złomu o 12% więcej w porównaniu z rokiem poprzednim, dzięki czemu odzyskano 350,8 tony czystego złota. W sumie, globalna podaż złota w I kwartale 2024 roku wyniosła 1.238,3 ton i była o 3% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Cena złota

Średnia cena złota w I kwartale br. wyniosła 2.070 zł za uncję i była o około 10% wyższa niż w analogicznym okresie 2023 roku. Ryzyko geopolityczne oraz finansowe, w tym prognozowane zwolnienie tempa wzrostu gospodarczego, były bodźcem dla wzrostu popytu na złoto zarówno ze strony sektora bankowego, jak i indywidualnych inwestorów. Rekordowy poziom 2.431 USD/oz osiągnęła cena złota w kwietniu br. po zaostrzeniu kryzysu politycznego między Izraelem i Iranem. Jest wysoce prawdopodobne, że cena złota w bieżącym roku będzie utrzymywać się na poziomach przekraczających 2 tys. USD za uncję.

pixel