2023-04-14

Przechowywanie złota inwestycyjnego. Gdzie bezpiecznie przechowywać złoto?

Inwestycje w złoto

Złoto jest uważane za "bezpieczną przystań", szczególnie pożądaną w niepewnych czasach. Królewski metal pozwala zdywersyfikować portfel inwestycyjny i zmniejszyć ryzyko strat spowodowanych inflacją lub spadkami cen papierów wartościowych. Kupujący złoto w celu spekulacji liczą na zysk kapitałowy wynikający ze wzrostu jego notowań. Podstawową formą inwestycji w złoto, jak również w inne metale szlachetne, jest zakup sztabek lub monet bulionowych, co wiąże się z dużym wydatkiem finansowym, niejednokrotnie rzędu wielu tysięcy złotych. Lokujący oszczędności w kruszec winien więc zabezpieczyć cenny nabytek przed kradzieżą, przewłaszczeniem lub nacjonalizacją. 

Jak bezpiecznie przechowywać złoto inwestycyjne?

Skrytki bankowe

Złoto inwestycyjne oraz inne kosztowności można przechowywać w skrytce bankowej. Dostęp do skrytki ma tylko właściciel depozytu i osoby upoważnione. Złoto w takim miejscu jest bezpieczne, ponieważ bank posiada solidne zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Skrytki depozytowe oferuje wiele banków, szczególnie w oddziałach ulokowanych na terenie dużych miast. Należy pamiętać, że przechowywanie złota w postaci sztabek i monet wiąże się z koniecznością ponoszenia opłat depozytowych, co zmniejsza stopę zwrotu z inwestycji.  

Skrytki w instytucjach pozabankowych

Usługi o podobnym charakterze oferowane są przez wyspecjalizowane firmy, posiadające skrytki depozytowe. Możliwość przechowania metali szlachetnych zapewniają również firmy sprzedające sztabki i monety bulionowe, jak. np. Mennica Mazovia. Kupujący złoto inwestycyjne nie zabiera go ze sobą lecz pozostawia na przechowanie. Można również zdecydować się na przechowywanie złota inwestycyjnego w skarbcu producenta sztabek i monet. Jednak w naszych warunkach jest to trudne do zrealizowania, ponieważ złoto inwestycyjne sprzedawane w Polsce pochodzi od zagranicznych producentów. W każdej z powyższych sytuacji usługi przechowywania złota są płatne.
Istnieje podwyższone ryzyko związane z przechowywaniem złota w instytucji niebankowej. Los przetrzymywanego złota zależy od solidności firmy. Jeżeli doszłoby do bankructwa takiego podmiotu można nie odzyskać przechowanego w jej skarbcu złota. W związku z tym należy sprawdzić warunki umowy i ubezpieczenia depozytu. 

Domowy skarbiec czyli sejf

Dobrą opcją dla przechowywania złota i innych kosztowności w domu jest zakup sejfu. Funkcję domowego skarbca może pełnić sejf posiadający wysoką klasę odporności na włamania. Aby sejf nie został wyniesiony przez złodziei należy go przymocować do wzmocnionej ściany budynku. 

Sekretne domowe schowki

Złote monety i sztabki nie powinny być przechowywane w miejscach łatwych do odkrycia, np. pod materacem, w komodzie, kuchni czy skarpecie. Dla doświadczonego włamywacza posiadającego odpowiednie akcesoria znalezienie ukrytego w domu kruszcu nie jest dużym problemem. Metody przechowywania cennych przedmiotów są mu znane. Złoto fizyczne może być również wykryte detektorem metali. Sprzęt ten pozwala znaleźć monety i sztabki złota ukryte w podłodze, ścianie lub zakopane w ziemi. 

Bogactwo nie potrzebuje rozgłosu

Należy ograniczyć do minimum grupę osób, które będą znały miejsce przechowywania złota. Winny być to osoby, do których posiadamy pełne zaufanie, jak małżonek, z którym mamy wspólnotę majątkową lub dzieci uprawnione do dziedziczenia. Jak to w życiu czasami bywa może dojść do kryzysu rodzinnego, np. rozwodu. Wówczas istnieje ryzyko bezprawnego zawłaszczenia wszystkiego złota przez jednego z małżonków.Z drugiej strony, jeżeli nie wtajemniczymy nikogo o miejscu ukrycia złota w razie naszej nagłej śmierci lub utraty pamięci skarb przepadnie na zawsze. 

Nie trzymaj wszystkiego złota w jednej lokalizacji

Jeżeli posiadasz duże ilości złota przechowuj je w różnych miejscach. Część kruszcu zdeponuj w skrytce depozytowej (w banku lub innej godnej zaufania wyspecjalizowanej firmie) a pozostały ukryj dyskretnie w domu, najlepiej w różnych miejscach. W razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie stracisz wszystkiego. 
Przechowywanie złota w banku, wyspecjalizowanej firmie czy u dilera jest wygodne, bowiem nie trzeba troszczyć się o zabezpieczenia. Ponadto podmioty te zapewniają ubezpieczenie złota. Trzymając złoto w domu ponosisz ryzyko jego utraty w przypadku rabunku ale masz nad nim kontrolę. Możesz nim dowolnie rozporządzać, bez jakichkolwiek formalności. Czy warto ubezpieczyć złoto znajdujące się w domu? Polisa ubezpieczeniowa pozwoli uzyskanie odszkodowania w razie kradzieży lub innego zdarzenia losowego. Należy jednak mieć na uwadze, że ubezpieczając złoto ujawniasz fakt jego posiadania. Nie wiadomo, kiedy, jak i przez kogo zostanie wykorzystana taka informacja.

Ryzyko nacjonalizacji złota

Niespodziewaną nacjonalizację depozytów może przeprowadzić rząd w obliczu kryzysu grożącego bankructwem państwa, wybuchu rewolucji lub wojny. W takich sytuacjach powinniśmy mieć złoto w zasięgu ręki a nie w skrytce, do której dostęp będzie ograniczony a nasz skarb może posłużyć do sfinansowania nadzwyczajnych wydatków państwa. Przypomnijmy przymusową nacjonalizację złota należącego do Amerykanów, którą przeprowadził prezydent Roosevelt w 1933 roku. Należy pamiętać, że w opisanych sytuacjach przepadek nie obejmie złota inwestycyjnego, jakie dyskretnie ukryjemy we własnym domu. 

Podsumowanie

Istnieje wiele możliwości przechowywania złota mających na celu minimalizację ryzyka utraty całej inwestycji. Skuteczność zabezpieczenia będzie zależeć od naszej inwencji. Można korzystać z bankowych skrytek depozytowych, usługi depozytu w skarbcach innych firm lub schować je w domu. Poszukując optymalnego rozwiązania należy wybrać takie, które dają wysokie poczucie bezpieczeństwa. Aby uniknąć zainteresowania przestępców nie powinniśmy obnosić się posiadanym bogactwem ani rozmawiać z postronnymi osobami o swoich inwestycjach. Pamiętajmy także zanim dokonamy pierwszych zakupów, aby upewnić się, że nabywamy w 100% oryginalne produkty, a jak tego dokonać opisujemy w artykule ‘Jak sprawdzić autentyczność złota’.

pixel