2023-04-13

Dlaczego warto inwestować w fizyczne złoto? Zalety złota fizycznego nad “papierowym”

Czym jest fizyczne złoto?

Unikalny metal

Złoto jest rzadko występującym pierwiastkiem w przyrodzie. Ograniczone zasoby naturalne powodują, że jest ono pożądane i cenne. Złoto jako metal szlachetny, posiada unikalne właściwości fizyko-chemiczne. Nie strawi go ogień, nie zniszczą czynniki atmosferyczne ani większość chemikaliów. Kruszec znajduje zastosowanie m.in. w zdobnictwie, wytwarzaniu biżuterii, nowoczesnych technologiach i medycynie. Źródłem podaży złota jest produkcja kopalń, skup złota i banki centralne redukujące rezerwy. 

Alokacja bogactwa

Od zarania dziejów złoto odgrywa ważną rolę w historii ludzkości – początkowo, jako materiał do wyrobu zdobień a później - jako pieniądz.
Królewski metal pozwala na efektywną alokację kapitału a w trudnych czasach stanowi dla niego bezpieczną przystań. Dlatego dziś wielu ludzi kupuje złoto dla zabezpieczenia wartości swego majątku na wypadek kryzysów i przesileń historycznych, kiedy pieniądze fiducjarne oraz papiery wartościowe tracą na wartości. Duże ilości kruszcu kupują również banki centralne w celu dywersyfikacji rezerw walutowych.

Czy warto inwestować w złoto?

Złota alternatywa

Inwestycje w złoto jest to jedna z alternatywnych form lokowania kapitału. Portfel inwestycyjny zawierający pewien udział złota inwestycyjnego (10-15%) posiada unikalną jakość, która sprawdza się w sytuacjach kryzysowych. Cena złota jest nisko a czasami ujemnie skorelowana z notowaniami instrumentów finansowych i kursem dolara amerykańskiego.

Złoto contra inflacja

Inwestycja w złoto fizyczne pozwala zabezpieczyć się przed skutkami inflacji. Osoby traktujące kruszec, jako długoterminową lokatę, mogą ochronić realną wartość swego majątku. Zalety złota ujawniają się w szczególności podczas kryzysów, kiedy pieniądz gwałtownie traci na wartości. Wtedy cena kruszcu rośnie niwelując straty w portfelach konsumentów.

Złoto inwestycyjne

Złote sztabki i złote monety bulionowe

Można inwestować w złoto poprzez bezpośredni zakup fizycznego kruszcu lub instrumentów finansowych opartych o jego notowania (tzw. złoto papierowe).

Bezpośrednie inwestycje polegają na lokowaniu oszczędności w złote sztabki lub monety bulionowe. Złoto inwestycyjne, są wykonane z 24-karatowego złota (próba 999 lub 9999). Przy zakupie należy sprawdzić autentyczność sztabek i monet bulionowych, czy jest potwierdzona certyfikatem. Kupując złoto inwestycyjne nie zapłacimy podatku VAT. Ponadto sprzedaż złota inwestycyjnego nie jest obciążona podatkiem od zysków kapitałowych PIT, jeżeli nastąpi po upływie 6 miesięcy od daty zakupu. 

Najpopularniejsze złote monety bulionowe

Na rynku znajduje się wiele rodzajów misternie wykonanych złotych monet bulionowych, w które warto inwestować. Ich cena sprzedaży jest pochodną aktualnych notowań złota, kosztów wytwarzania i marży dystrybutora. Produkcja monet bulionowych nie jest limitowana, jak w przypadku monet kolekcjonerskich. 

Do najpopularniejszych złotych monet bulionowych należą: 

  • amerykański złoty orzeł, 
  • południowoafrykański krugerrand, 
  • australijski kangur, 
  • chińska panda, 
  • wiedeńscy filharmonicy, 
  • kanadyjski liść klonowy. 

Nie posiadają one jednak wartości kolekcjonerskiej, a o ich cenie decyduje kurs złota. Niektóre mennice produkują, obok zwykłych, monety o podwyższonym standardzie wykończenia “proof” (stempel lustrzany, polerowanie) zazwyczaj w limitowanej edycji. Są one znacznie droższe od standardowo wykonanych monet. Chętnie kupują je kolekcjonerzy, nadają się również na prezent. 

Gdzie kupić złoto bulionowe?

Zakup fizycznego złota stanowi poważne przedsięwzięcie inwestycyjne. Najbezpieczniej jest kupić sztabki lokacyjne i monety w banku lub u wiarygodnego dilera, posiadającego zezwolenie NBP na obrót metalami szlachetnymi. Sprzedaż złota inwestycyjnego jest prowadzona również przez  internet. Marża dilera wynosi kilka procent wartości transakcji. Również Mennica Mazovia prowadzi sprzedaż złota w postaci sztabek i monet bulionowych. Złotem inwestycyjnym  handlują również firmy nie posiadające koncesji. W tym przypadku należy zachować ostrożność aby nie paść ofiarą oszustwa. Jeżeli zamierzamy kupić fizyczne złoto sprawdźmy więc renomę i opinie o sprzedawcy.

Papierowe złoto

Złotem papierowym są instrumenty finansowe, których cena zależy od notowań złota. na cenę złota. Spośród produktów inwestycyjnych należy wskazać na fundusze notowane na giełdach (ang. Exchange Traded Funds, “ETF”). Udziały sprzedawane przez tego rodzaju fundusze są zabezpieczone złotem fizycznym zdeponowanym w niezależnym banku. Ceny udziałów ETF są wysoko skorelowane z notowaniami złota. Inną formą inwestycji w papierowe złoto jest zakup produktów strukturyzowanych. Na przykład, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie są notowane strukturyzowane certyfikaty, które umożliwiają inwestorom partycypowanie we wzrostach ceny złota. Natomiast pośrednią formą inwestycji jest zakup akcji kopalń złota przez konto maklerskie. Kopalnie funkcjonują w różnych warunkach, co ma wpływ na ceny ich akcji na rynkach finansowych i w konsekwencji - rentowność inwestowania w złoto.

Na światowych giełdach towarowych są notowane instrumenty pochodne (kontrakty terminowe i opcje) a o ich notowaniach decyduje cena złota. Ich cechą jest duża dźwignia finansowa. Inwestor nie jest zobowiązany do przyjęcia lub sprzedaży złota w postaci fizycznej - rozliczane są tylko różnice cen sprzedaży i kupna kruszcu.

Złoto fizyczne a papierowe złoto

Cechy inwestycji w złoto fizyczne 

Bezpośrednie inwestowanie w złoto w formie fizycznej jest nadzwyczaj efektowne, ponieważ mamy w ręku namacalny kruszec, którym możemy dowolnie dysponować. Fizyczne złoto można sprzedać, podarować lub przekazać dzieciom w formie spadku. Dobrze ukryte złoto pomoże przetrwać wojnę, kiedy nie funkcjonuje rynek pieniężny. Historia pokazuje, że w krytycznych sytuacjach złoto może ocalić życie. Monety i sztabki złota można sprzedać w dowolnym miejscu na świecie. Inwestycja w złoto może przynieść z czasem znaczny zysk kapitałowy. 

Niestety jest problem związany z przechowaniem złota, aby zabezpieczyć go przed kradzieżą lub przewłaszczeniem. Racjonalnym postępowaniem jest przechowanie złota w sejfie, skrytce bankowej lub pozostawienie w depozycie u dilera. Warto też uruchomić własną inwencję i pomyśleć o nietypowym miejscu dla schowania skarbu.

Cechy inwestycji w papierowe złoto

Inwestujący w złoto papierowe nie otrzymuje go do ręki. Jest tylko zapis na papierze i dysku komputera na giełdzie. Wyceny nie wszystkich instrumentów finansowych dobrze odzwierciedlają notowania złota. Giełdowe kursy akcji kopalń zależą nie tylko od ceny złota ale również wielu czynników związanych z ich działalnością, jako przedsiębiorstw. Produkty strukturyzowane mają wbudowaną opcję zabezpieczającą przed stratami, jednak mogą nie przynieść oczekiwanych zysków. Kontrakty terminowe i opcje mają potencjał osiągania wysokich zysków, ale należą do najbardziej ryzykownych aktywów finansowych.
Zaletą inwestycji w papierowe złoto, w porównaniu z inwestycjami w złoto fizyczne, są niskie koszty transakcyjne jak również oszczędności na kosztach dostawy. Nie trzeba też martwić się jak przechować złoto. 

Podsumowanie

Kiedy waluty fiducjarne na rynku finansowym tracą siłę nabywczą w sukurs przychodzi złoto, które bez względu na upływ czasu, sytuację ekonomiczną i polityczną nie traci realnej wartości. Posiadanie złota w portfelu inwestycyjnym świadczy o racjonalnym gospodarowaniu osobistym majątkiem. W dłuższej perspektywie zakup złota fizycznego stanowi racjonalne lokowanie oszczędności gromadzonych latami dla siebie i potomnych. 

pixel