2022-08-03

Złoto w czasie kryzysu

W przeciwieństwie do akcji notowanych na rynkach giełdowych złoto utrzymało wysoką wartość w pierwszej połowie tego roku. Jak zawsze, także tym razem królewski metal był ostoją bogactwa i aktywem skutecznie stawiającym czoło inflacji.

Złoto na tle innych aktywów

Pogarszające się nastroje inwestorów i konsumentów, wysokie ceny surowców energetycznych, symptomy nadchodzącej recesji, inflacja i wojna na Ukrainie, sprawiły, że notowania złota w pierwszym półroczu 2022 roku kształtowały się na poziomach znacznie wyższych niż w poprzednich latach. Przypomnijmy, że w 2019 roku średnia cena złota kształtowała się na poziomie 1.300 dolarów amerykańskich za uncję trojańską.

Na koniec czerwca bieżącego roku cena złota była wyższa o 0,44% niż na początku roku i wyniosła 1.809 USD. Jest to symboliczny wzrost ale w istniejącej sytuacji złoto pozostawało jednym z najlepiej prosperujących aktywów, w przeciwieństwie do akcji czy obligacji, które przyniosły inwestorom straty. Indeks amerykańskiej giełdy papierów wartościowych S&P500 spadł w pierwszej połowie br. o 21%, co jest najgorszym wynikiem od 1970 roku. Natomiast indeks giełdy w Londynie FTSE250 stracił 21%, niemiecki DAX - 20% a warszawski WIG20 - 25%.

Determinanty notowań złota

Stopy procentowe. Wiele banków centralnych zaczęło odchodzić od polityki niskich stóp procentowych a niektóre podnosiły je agresywnie. Wraz ze wzrostem stóp procentowych zwiększa się koszt alternatywny utrzymywania złota. Ten czynnik hamował wzrost cen złota.

Silny dolar amerykański. Notowania złota są ujemnie skorelowane z siłą dolara. Kiedy dolar się osłabia wówczas drożeje złoto, zaś umocnienie dolara skutkuje spadkiem ceny złota. W minionych miesiącach miała miejsce ta druga sytuacja.

Pogarszająca się sytuacja geopolityczna. W okresach niepewności politycznej i zagrożenia wojną ludzie uciekają z kapitałem do aktywów, które mogą zabezpieczyć ich egzystencję, kiedy nie będzie funkcjonować system finansowy lub zaistnieje konieczność ucieczki z kraju. Złoto można sprzedać łatwo i wszędzie, więc pozwoli przetrwać najgorsze. Po agresji Rosji na Ukrainę cena złota osiągnęła 2.070 dolarów, co jest rekordem wszechczasów.

Problemy w gospodarce. Wiele krajów doświadcza silnych zawirowań w gospodarce, na co złożyło się wiele czynników, m.in: perturbacje wywołane pandemią, intensywny dodruk pieniądza, drożejące surowce, wojna i sankcje nakładane na Rosję. Inflacja osiąga poziomy nie notowane od kilkudziesięciu lat. W czerwcu sięgnęła USA poziomu 9,1% (najwyżej od 40 lat), w Strefie Euro 8,6% (najwyżej od utworzenia Eurolandu) a w Polsce 15,5% (najwyżej od 25 lat). Gospodarka spowalnia, rośnie ryzyko recesji i stagflacji. A to oznaczałoby drastyczne zubożenie społeczeństwa. Złoto doskonale pełni rolę bezpiecznej przystani na czas kryzysu ekonomicznego. Na świecie coraz więcej oszczędności jest lokowanych złoto, bowiem lokaty bankowe ani inwestowanie na giełdzie nie daje możliwości wygrania z inflacją.

Skuteczna rekompensata

Jak zawsze, także w tym roku złoto jest wysokiej jakości aktywem dla każdego na świecie, kto poszukiwał skutecznego zabezpieczenia portfela. Rosną więc prywatne inwestycje w kruszec a także aktywność zakupową przejawiają banki centralne. Złoto dobrze służy również inwestorom w Polsce, zabezpieczając ich majątek finansowy przed skutkami inflacji. W ciągu pierwszego półrocza 2022 roku siła nabywcza naszej waluty obniżyła się o 10% ale cena złota wyrażona w złotówkach wzrosła o 10%. Jest to efekt osłabienia naszej waluty. Ten fakt pokazuje, że złoto skutecznie zrekompensowało jego posiadaczom straty spowodowane inflacją.

pixel