2021-07-08

Warto inwestować w złoto

Złoto jest ponadnarodową walutą, uznawaną przez wszystkie narody świata, bez  względu na ustrój, światopogląd czy system wartości. Złota nie można wytworzyć sztucznie i tanio, jak papierowe lub elektroniczne pieniądze ani wykreować przy pomocy kredytu.

Złoto posiada unikalne cechy spośród aktywów rzeczowych i niematerialnych, jakimi są nieruchomości i papiery wartościowe. Nieruchomości istnieją w formie fizycznej, lecz nie są płynne. Papiery wartościowe są aktywami płynnymi lecz nie istnieją fizycznie. Natomiast złoto uosabia najlepsze cechy obu aktywów - jest materialne i płynne. Wartość złota nie może spaść do zera, jak papierów wartościowych ani też nie ma trudności z jego zbyciem, jak może zdarzyć się w przypadku nieruchomości. Te aby zachować odpowiedni stan muszą być konserwowane, natomiast złoto nie wymaga żadnych zabiegów, nie reaguje na czynniki atmosferyczne, więc może być przechowywane w dowolnym miejscu. Złoto wszędzie jest takie samo, dzięki czemu nie ma problemu z jego zakupem i zbyciem.

Złoto jest nośnikiem bogactwa w dowolnym czasie i każdym miejscu na świecie. Jego zakup pozwala na bezpieczne lokowanie oszczędności a także przekazywanie majątku między pokoleniami.

Już w Starożytności złoto było cenione. Bite z niego monety stanowiły wówczas a także obecnie stanowią uniwersalna walutę, nie znającą granic i niezależną od systemów społeczno-ekonomicznych.

Niska korelacja złota z rynkiem akcji czyni je wartościowym aktywem alternatywnym, pozwalającym zabezpieczyć się przed skutkami spadków kursów akcji na giełdzie. W okresie dekoniunktury inwestycje w złoto przeważają nad inwestycjami giełdowymi. Portfel zawierający złote aktywa posiada jakość, która doskonale sprawdza się w kryzysach finansowych. Posiadanie kruszcu daje poczucie niezniszczalnego bogactwa, którego nie są w stanie zniweczyć systemy polityczne, kryzysy ekonomiczne, wojny ani kataklizmy. W takich sytuacjach uwydatniają się szczególnie pozytywne cechy złota, które stanowi bezpieczną przystań dla naszych finansów. Złoto może przynieść zysk kapitałowy, szczególnie w dłuższym okresie.

W ciągu ostatnich pięciu lat cena złota wzrosła o 44%. W tym okresie indeks WIG20 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zyskał 30%. Kto zainwestował w złoto na początku tego stulecia pomnożył kapitał siedmiokrotnie.

Wiele ludzi traktuje zakup złota jako lokatę, nie oczekując zysku w krótkim terminie, lecz pragnąc chronić wartość swego majątku lub zgromadzić oszczędności na  przyszłość, np. emeryturę.

Taką ochronną funkcję pełniło złoto podczas kryzysów, przesileń historycznych, kiedy pieniądz gwałtownie tracił na wartości. Dlatego też złoto jest skutecznym środkiem zabezpieczającym oszczędności przed skutkami inflacji. Warto dodać, że obecnie ryzyko wzrostu inflacji jest wysokie.

Obserwowany wzrost zainteresowania złotem wynika z utraty zaufania ludzi do pieniądza papierowego, systemów ekonomicznych, ekonomistów oraz polityków. Bowiem, kiedy wszyscy kłamią tylko złoto mówi prawdę. Prognozy dla notowań złota są optymistyczne, więc zakup tego kruszcu byłby racjonalną decyzją.

 

pixel