2023-08-04

Rynek złota w drugim kwartale 2023

W bieżącym roku rynek złota pozostaje pod wpływem spowolnienia gospodarczego oraz utrzymującej się złożonej sytuacji geopolitycznej. W kwietniu i maju cena złota oscylowała nawet powyżej poziomu 2 tysięcy dolarów.

Popyt na złoto

Zgodnie z najnowszym raportem, który został opublikowany przez World Gold Council w drugim kwartale roku 2023, globalny popyt na złoto, pomijając rynek pozagiełdowy (OTC), odnotował 2-procentowy spadek w porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim roku, osiągając wartość 920,7 ton. Natomiast w pierwszym półroczu bieżącego roku, całkowity popyt wyniósł 2.183,4 tony, co stanowi 6-procentowy spadek w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Rynek pozagiełdowy - OTC

Warto również zaznaczyć, że w drugim kwartale bieżącego roku, popyt na rynku pozagiełdowym (OTC) osiągnął znaczący poziom wynoszący 334,5 ton, co stanowi wzrost aż o 44 procent w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku.

Wytwarzanie złotej biżuterii

W II kwartale br. jubilerzy na całym świecie zużyli 491,3 ton złota – tyle samo, co rok wcześniej. Natomiast zakupiono biżuterię, do której produkcji zużyto 475,9 ton złota - o 3% więcej niż rok wcześniej.

Dwa kraje mają decydujący wpływ na wyniki branży jubilerskiej, są to Indie i Chiny. W analizowanym okresie w Indiach odnotowano spadek konsumpcyjnego popytu jubilerskiego o 8%, który ostatecznie wyniósł 129 ton. Natomiast w Chinach popyt stanowił 132 tony i był o 28% wyższy wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Jubilerzy na całym świecie zużyli do wytwarzania biżuterii w I półroczu br. 1.002,9 ton złota – o 1 % mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast konsumenci kupili w precjozach 950,7 ton kruszcu – o 2% więcej niż rok wcześniej.

Inwestycje w złoto fizyczne

W II kwartale 2023 roku popyt inwestycyjny na złoto w postaci fizycznej (sztabki, monety, medale) wyniósł 277,5 ton i był o 6% wyższy niż rok wcześniej.

W przypadku inwestycji w Chinach odnotowano 32-procentowy wzrost zakupów złota rok do roku do 49,3 ton. Natomiast w Indiach popyt na królewski metal zmniejszył się o 3% i wyniósł 29,5 ton. Globalny popyt inwestycyjny na złoto w postaci fizycznej za I półrocze br. wyniósł 582 tony i był o 6% wyższy wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Fundusze złota ETF

W drugim kwartale bieżącego roku zaobserwowano obniżenie inwestycji netto w fundusze złota notowane na giełdach (ETF) o 21,3 ton, co przełożyło się na zmniejszenie popytu ogólnego w dziedzinie inwestycji.

W rezultacie popyt inwestycyjny na złoto, uwzględniający udział ETF, osiągnął w drugim kwartale bieżącego roku poziom 256,1 ton, co stanowi wzrost o 20% w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku.

Zastosowania przemysłowe

Warto zaznaczyć, że sektor przemysłowy zużył 70,4 ton złota, co jest o 10% mniejszą ilością w porównaniu z rokiem poprzednim. Ten spadek wynikał głównie z obniżonego popytu na sprzęt elektroniczny, będący wynikiem spowolnienia gospodarczego na świecie.

Rezerwy złota banków centralnych

Dodatnie saldo transakcji zakupu i sprzedaży złota dokonanych przez banki centralne w drugim kwartale bieżącego roku wyniosło 102,9 ton, w porównaniu z 158,6 tonami rok wcześniej, co oznacza spadek o 35% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. W pierwszym półroczu bieżącego roku banki centralne zwiększyły swoje rezerwy walutowe o 146 ton złota - o 6% mniej niż rok wcześniej.

Podaż złota

Produkcja kopalń złota

W drugim kwartale bieżącego roku, kopalnie wyprodukowały 923,4 ton złota, co stanowi wzrost o 4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Ponadto 9,5 ton złota trafiło na rynek w wyniku zamykania pozycji zabezpieczających w kontraktach terminowych (ang. dehedging), co oznacza, że na rynek trafiło 932,8 ton nowego kruszcu.

Skup złotego złomu

Drugim istotnym źródłem dostaw złota jest skup złomu, który w analizowanym okresie odnotował wzrost o 13% rok do roku, osiągając poziom 322,3 ton. Łącznie w tym roku skupiono 634 ton złota - o 9% więcej niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku.

Globalna podaż złota

W sumie, w drugim kwartale 2023 roku całkowita podaż złota wyniosła 1 255,2 ton, co stanowi wzrost o 7% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Natomiast podaż w pierwszym półroczu tego roku wyniosła 2.460,1 ton i była o 5% wyższa niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Notowania złota

Warto zauważyć, że w drugim kwartale bieżącego roku, średnia cena złota wyniosła 1 975,9 USD za uncję trojańską. Oznacza to, że w analizowanym okresie notowania złota były o 6% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem zeszłego roku.

Rys. 1. Popyt na złoto (bez OTC) - Opracowano na podstawie raportu Gold Demand Trends Q2 2023 – World Gold Council
pixel