2022-04-25

Pomyślny rok dla srebra

Niepewność polityczna, ekonomiczna, podwyższona presja inflacyjna i odradzająca się gospodarka będą w tym roku pozytywnie oddziaływać na popyt na srebro. Wysoka dynamika popytu i niewystarczająca podaż mogą sprawić, że pojawi się deficyt srebra.

Perspektywy popytu na srebro są wyjątkowo obiecujące na 2022 rok. Według Metals Focus i Silver Institute globalny popyt na srebro wzrośnie w bieżącym roku o 8% do rekordowego poziomu 1,11 mld uncji.

Odradzanie się gospodarki światowej po pandemii będzie stymulować wzrost zapotrzebowania na srebro przez przemysł, który zużyje w bieżącym roku o 5% więcej tego metalu niż w 2021 roku, kiedy jego wielkość oszacowano na poziomie 524 mln uncji. Unikalne właściwości srebra sprawiają, że w wielu dziedzinach jest ono niemożliwe do zastąpienia. Popyt przemysłowy stanowi około połowy całkowitego zapotrzebowania na srebro.

Rozwija się produkcja pojazdów elektrycznych, których elementy zawierają srebro. W samochodzie tesla znajdują się 2 uncje srebra. Według Silver Institute i GFMS Refinitiy popyt na srebro płynący ze strony globalnego przemysłu motoryzacyjnego potroi się do 2040 roku. Srebro ma szereg zastosowań w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Znajduje się ono m.in. w telefonach komórkowych, tabletach, komputerach czy systemach dynamicznie rozwijającej się telefonii 5G. Ten szlachetny metal jest również stosowany w technologiach produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Pomimo sukcesywnego zmniejszania jednostkowej ilości srebra w panelach fotowoltaicznych, oczekuje się, że powstające w rekordowym tempie instalacje fotowoltaiczne przyczynią się w 2022 roku do wzrostu popytu do rekordowego poziomu w tym segmencie. Produkcja paneli fotowoltaicznych odpowiada za około 20% popytu przemysłowego na srebro.

Zapotrzebowanie na srebro ze strony jubilerów stanowi około 1/5 całkowitego popytu na ten szlachetny metal. Przewiduje się, że w bieżącym roku popyt na srebrną biżuterię wzrośnie o 11% wobec poprzedniego roku, kiedy jego wielkość oszacowano na poziomie 184 mln uncji. Siłą napędową popytu będą Indie, czemu sprzyjają poprawiające się nastroje tamtejszych konsumentów. Łagodzenie ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 i akcje promocyjne będą sprzyjać wzrostowi sprzedaży w tym kraju. Wysokiego poziomu sprzedaży precjozów ze srebra można spodziewać się również w Stanach Zjednoczonych. Srebro jest również wykorzystywane do wytwarzania zastawy stołowej, której produkcja wzrośnie w bieżącym roku o 21%.

Niepewna sytuacja polityczna i ekonomiczna powoduje ucieczkę do aktywów niwelujących skutki spadku wartości pieniądza. Do takich należą metale szlachetne. Przewiduje się, że w 2022 roku popyt inwestycyjny na srebro w postaci fizycznej (sztabki i monety bulionowe) będzie o 13% wyższy wobec ubiegłego roku i osiągnie najwyższy od 7 lat poziom. Według wstępnych szacunków Metals Focus w 2021 roku na inwestycje w sztabki i monety przeznaczono 253 mln uncji srebra, więc w bieżącym roku można spodziewać się popytu na poziomie 285 mln uncji. Srebrne monety bulionowe cieszą się dużym zainteresowaniem również w Polsce. Ciekawe egzemplarze monet renomowanych światowych producentów oferuje Mennica Mazovia.

Według Metals Focus i Silver Institute w 2022 roku całkowita światowa podaż srebra wzrośnie o 7% do 1,09 mld uncji. Głównym czynnikiem podaży będzie produkcja w kopalniach, która będzie o 7% wyższa niż rok temu. Wzrost recyklingu srebra powinien być skromniejszy i wyniesie 3%. Będzie on w całości spowodowany wyższym poziomem recyklingu przemysłowego.

Wysoka dynamika popytu i niewystarczająca podaż mogą sprawić, że w 2022 roku pojawi się deficyt srebra. Taka sytuacja miała miejsce w 2013 i 2015 roku. Niedobór każdego aktywa powoduje wzrost jego ceny, więc istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że notowania srebra w tym roku będą kształtować się na wysokim poziomie.

Źródło danych: Metals Focus
pixel