2024-07-09

Najczęstsze błędy popełniane podczas inwestowania w złoto – sprawdź, jak ich uniknąć

Inwestowanie w złoto jest skutecznym sposobem na zabezpieczenie oszczędności przed spadkiem ich realnej wartości. Złoto, pomimo, że nie przynosi odsetek ani dywidend, jak papiery wartościowe, jest aktywem przynoszącym korzyści w innym wymiarze. W przeciwieństwie do papierów wartościowych jest ono materialne, płynne i wieczne a jego podaż jest ograniczona. Zarówno początkujący inwestorzy, jak i ci bardziej doświadczeni, mogą nie zdawać sobie sprawy z możliwych błędów, jakie mogą popełnić kupując ten szlachetny kruszec. Racjonalne inwestowanie w złoto polega za zakupie sztabek lub monet bulionowych, najwyższej próby, wykonanych przez mennice posiadające akredytację London Bullion Market Association (LBMA) lub innej uznanej instytucji certyfikującej. 

Poznaj 10 kluczowych błędów, których należy unikać aby inwestowanie w złoto spełniło nasze oczekiwania i stanowiło bezpieczną formę lokaty oszczędności.

Chęć szybkiego wzbogacenia się

Największym błędem w inwestowaniu jest żądza szybkiego wzbogacenia się. Wówczas traci się zdolność do racjonalnego myślenia i podejmuje błędne decyzje. Lokowanie pieniędzy w złoto ma przede wszystkim na celu ochronę zgromadzonych oszczędności przed spadkiem ich relnej wartości, jak również stanowić zabezpieczenie na trudne czasy, kryzysy czy wojnę. Zakup złota należy traktować, jako długoterminową inwestycję przyjmując, że korzyści pojawią się po dłuższym czasie. Należy zachować dyscyplinę i konsekwencję, chociażby ceny złota chwilowo spadły. Należy dodać, że sprzedaż złota przed upływem 6 miesięcy od daty jego nabycia wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego od zysku. 

Brak określonego celu inwestycji

Inwestowanie w złoto powinno mieć na celu przede wszystkim ochronę majątku przed spadkiem jego realnej wartości. Taka idea powinna przyświecać każdemu, kto traktuje inwestycję w kruszec aby zabezpieczyć się przed skutkami negatywnych zdarzeń. Kupując złoto lokujemy własne oszczędności w bezpieczne aktywo. W ten sposób redukujemy ryzyko finansowe na wypadek pogorszenia sytuacji w gospodarce, wzrostu inflacji lub zawirowań politycznych, jak rewolucja czy wojna.Zakup złota może być również sposobem na osiągnięcie zysku ze wzrostu jego notowań. Należy jednak ustalić cel inwestycyjny, oczekiwaną stopę zwrotu i wartość zainwestowanego kapitału. W związku z tym należy starannie określić monet zakupu kruszcu, jak również wielkość i rodzaj monet lub sztabek.

Nieprawidłowa dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

W procesie inwestowania ważny jest odpowiedni dobór aktywów do portfela inwestycyjnego. Taki proces określamy mianem dywersyfikacji. Budując portfel należy uwzględniać różne klasy aktywów, których ceny są w jak najmniejszym stopniu skorelowane. Udział złota w zdywersyfikowanym portfelu winien stanowić 15%-20% całkowitej wartości aktywów. Dzięki temu można zbalansować ryzyko związane z innymi inwestycjami, nie zmniejszając jednocześnie możliwości osiągnięcia zysku.

Niewłaściwy wybór wielkości sztabek i monet

Z punktu widzenia elastyczności inwestycyjnej i kosztów ważny jest wybór sztabek i monet o optymalnej wadze. Małe sztabki, choć droższe w przeliczeniu na gram w porównaniu do większych, zapewniają większą elastyczność inwestycyjną – można je z łatwością sprzedać. Jednak z powodu marży cena jednostkowa złota w mniejszych sztabkach jest wyższa niż w tych o większej wadze. Z drugiej strony im większa sztabka tym trudniej ją sprzedać a jeżeli będziemy chcieli spieniężyć część posiadanego złota wówczas należy sztabkę przeciąć, co obniży jej wartość i zniszczy zabezpieczenie. Należy dodać, że ceny sztabek odlewanych są nieco niższe niż bitych.W praktyce optymalnym rozwiązaniem jest zakup sztabek o wadze 30-50 gram a monet 1 uncji. Warto rozważyć zakup sztabek w zastawach, typu CombiBar lub SmartPack, składających się z połączonych ze sobą małych sztabek, które można dowolnie dzielić. 

Brak wiedzy na temat czynników mających wpływ na cenę złota

Cena złota zależy od wielu różnych czynników, jak m.in. polityki monetarnej, siły dolara, sytuacji w gospodarce, inflacji czy sytuacji geopolitycznej. Na przykład wzrost siły dolara amerykańskiego może spowodować spadek ceny złota a wybuch wojny wzrost jego notowań. Posiadanie niezbędnej wiedzy na temat mechanizmów kształtujących ceny złota pozwala podejmować świadome decyzje inwestycyjne i unikać strat.Nie można jednak ufać wszystkim prognozom, nawet jeżeli są publikowane przez renomowane instytucje. Przewidywanie cen złota jest skomplikowane, ponieważ zależą one od wielu niejednokrotnie trudno przewidywalnych czynników. Nie należy też opierać się na teoriach spiskowych tak szeroko rozpowszechnianych w internecie.

Zakup złota jako krótkoterminowa inwestycja

Złoto jest uważane za inwestycję długoterminową. Jego rolą jest ochrona realnej wartości majątku, który topnieje podczas inflacji. Rynek złota, pomimo niejednokrotnie dynamicznych zmian notowań nie powinien być traktowany, jako miejsce do osiągnięcia spektakularnych zysków w krótkim czasie.

Nieznajomość sprzedawcy złota

Przed inwestowaniem w złoto kluczowe jest zapoznanie się z dostępnymi ofertami na rynku, aby dokonać najbardziej korzystnego wyboru. Warto zdecydować się na zakup u zaufanego i renomowanego sprzedawcy posiadającego odpowiednie zezwolenie, co gwarantuje autentyczność złota. Należy kupować tylko złoto wyprodukowane przez mennice posiadające akredytację LBMA lub innej uznanej instytucji. Zakup złota po okazyjnej cenie np. w serwisie aukcyjnym jest nadzwyczaj ryzykowny. 

Zakup biżuterii w celu inwestycyjnym

Inwestowanie w złoto poprzez zakup biżuterii nie ma sensu ze względu na niższą zawartość złota w wyrobie, np. 58,5%. Na cenę wyrobu jubilerskiego, oprócz złota, mają wpływ również inne czynniki, jak opracowanie projektu, koszt wytworzenia, kamienie ozdobne, podatek VAT oraz marża handlowa. Sprzedaż takiego precjoza jest możliwa po cenie złomu, więc taka inwestycja będzie nieopłacalna. 

Dzielenie się informacją o swojej inwestycji

Zakup złota jest wyjątkowym wydarzeniem, pełnym ekscytacji i satysfakcji. Aby jednak zapewnić bezpieczeństwo i ochronę nabytego kruszcu, należy zachować ostrożność przy dzieleniu się takimi informacjami. Publiczne chwalenie się posiadaniem złota w mediach społecznościowych lub wśród znajomych może prowadzić do włamania i kradzieży. Zakupione złoto powinno być przechowywane w bezpiecznym miejscu, takim jak sejf, lub można skorzystać z usług dealera złota, banku czy specjalistycznej firmy zajmującej się przechowywaniem wartościowych przedmiotów.

Brak gwarancji odkupu złota

Zakupione złoto zechcemy kiedyś sprzedać. Więc warto zapewnić sobie możliwość jego spieniężenia w dowolnym momencie po zadowalającej cenie. Należy więc kupować złoto u dealerów, którzy dają gwarancję odkupu. Dzięki temu unikniemy dodatkowego ryzyka związanego ze sprzedażą złota. Gwarancję odkupu oferują oficjalnie działający dealerzy, jak Mennica Mazovia.

Podsumowanie - Jak uniknąć błędów inwestując w złoto?

Decyzja o zakupie złota powinna być starannie przemyślana i oparta na solidnej analizie i określeniu celu inwestycji. Inwestując w złoto należy mieć świadomość specyfiki tego rynku, oraz znajomości potencjalnych pułapek. Znajomość najczęstszych błędów minimalizuje ryzyko ich popełnienia, a tym samym zwiększa szansę na osiągnięcie celu inwestycyjnego.

pixel