2021-03-09

Emerytury alternatywnie

Znane nam systemy emerytalne nie zagwarantują ludziom godziwej egzystencji podczas jesieni życia. Warto więc oprzeć swoją przyszłość również na aktywach, które zabezpieczają przed skutkami niekorzystnych zmian ekonomicznych, społecznych lub politycznych.

  

Czas pomyśleć o przyszłości

W wielu krajach, w tym również w Polsce, następuje spadek dzietności a jednocześnie wydłuża się okres życia ludności. W konsekwencji zmniejsza się proporcja między latami aktywności zawodowej i czasem pobierania emerytury. Spadek stopy zastąpienia powoduje, że rośnie obciążenie społeczeństwa utrzymaniem osób w wieku poprodukcyjnym. System oparty na solidarności międzypokoleniowej przestaje być efektywny, co nie zapewni dostatecznego poziomu życia przyszłym emerytom. Dla osób, które nie zgromadzą odpowiednich oszczędności będzie to oznaczało drastyczne obniżenie jakości życia po ustaniu aktywności zawodowej.

Dziś mamy podjąć decyzję, czy oszczędności zgromadzone w OFE przekazać pod zarządzanie IKE czy ZUS. Bez względu, który wariant wybierzemy nie będzie to miało istotnego wpływu na poziom naszego życia na emeryturze. Warto więc poszukać alternatywnych rozwiązań na przyszłość.

 

Zrób to sam

Stan finansów na emeryturze można poprawić poprzez alternatywne lokowanie wolnych środków w bezpieczne aktywa. Do takich należą metale szlachetne - złoto i srebro. Historia udowodniła ich ponadczasową wartość. Nie tracą one na wartości podczas negatywnych wydarzeń w kraju i na świecie, jakich można doświadczyć podczas życia. Chociaż tego rodzaju aktywa nie przynoszą odsetek ani dywidend, to jednak zachowują w długim czasie realną wartość, co ma kluczowe znaczenie w przypadku planowania jesieni życia.

Załóżmy, że wchodzący na rynek pracy 25-latek, zamierza zgromadzić dodatkowe oszczędności na emeryturę. W tym celu będzie co miesiąc kupować 3 gramy złota, za które obecnie zapłaciłby 750 zł. Po 40 latach będzie posiadać 1,44 kg królewskiego metalu. Według aktualnych notowań wartość takiej ilości złota wynosi obecnie około 300 tys. zł. Jeżeli złoto, analogicznie jak w przeszłości, będzie skutecznie zabezpieczać przed inflacją, to jego siła nabywcza nie zmieni się nawet za kilkadziesiąt lat. Oznacza to, że w przyszłości będzie można kupić taką samą ilość dóbr. To spory kapitał dla seniora, będący znaczącym uzupełnieniem tradycyjnej emerytury. Od takiej emerytury nie zapłacimy podatku, jak w przypadku wypłat z ZUS.

Jeżeli taki wydatek byłby trudny do uniesienia, można nabywać mniejsze ilości złota albo inwestować w srebro. Jego zakup jest jednak obciążony podatkiem VAT w wysokości 23%. Załóżmy, że co miesiąc kupimy jednouncjową monetę. Dziś można ją dostać już za 130 zł. Po 40 latach tak zbudowany portfel będzie zawierać 480 uncji srebra (ok. 15 kg). Obecna wartość takiej ilości srebra wynosi około 62 tys. zł. Jest wysoce prawdopodobne, że za 40 lat siła nabywcza takiego portfela będzie podobna.

Który z tych metali będzie lepszym aktywem dla długoterminowego inwestowania? Trudno dziś o trafną prognozę. Ceny złota i srebra są wysoko skorelowane, ale relacja między nimi ulega zmianom.  Może warto zastanowić się nad większą dywersyfikacją portfela, wkładając do niego złoto, srebro a także inne metale szlachetne, jak platyna czy pallad. Korelacja cen tych dwóch ostatnich metali ze złotem i srebrem jest stosunkowo niska. A to oznacza, że można uzyskać korzyść z dywersyfikacji, którą jest redukcja ryzyka inwestycyjnego.

Przykładowe udziały poszczególnych aktywów w portfelu przyszłego emeryta mogłyby wyglądać następująco: 50% złoto, 25% srebro, 15% platyna, 10% pallad.

 

Nie trać czasu

Czas to nasze najcenniejsze aktywo. Wszyscy go posiadamy lecz często nierozsądnie nim gospodarujemy, nie wykorzystując nadarzających się okazji. Aby zapewnić sobie dostatnie życie w wieku senioralnym należy zadbać o nie jak najwcześniej - bez zbędnej zwłoki. Służą temu alternatywne formy lokowania oszczędności. Stosunkowo niewielkie kwoty regularnie inwestowane w złoto lub srebro nie będą odczuwalne dla domowego budżetu. Jednak skumulowane po kilkudziesięciu latach zapewnią niezależność finansową i pozwolą korzystać z uroków jesieni życia.

pixel