2021-12-02

Blask srebra

Bieżący rok jest wyjątkowo pomyślny na rynku srebra. Przewidywana średnia cena będzie o jedną trzecią wyższa niż rok temu.

Według Silver Institute, w 2021 roku globalny popyt na srebro wzrośnie o 15% w stosunku do 2020 roku i wyniesie 1.033 miliony uncji. W ubiegłym roku popyt na srebro spadł o 10%, na co znaczący wpływ miała pandemia Covid-19 i związane z nią spowolnienie w gospodarce oraz pogorszenie nastrojów konsumenckich. Największy spadek popytu odnotowano w produkcji zastawy stołowej i wytwarzaniu biżuterii. Jedynie inwestorzy nie zawiedli i intensywnie kupowali srebro, co spowodowało wzrost popytu o 8%.

W bieżącym roku sytuacja uległa zmianie. Odbudowa globalnej gospodarki, rozwój nowoczesnych technologii wykorzystujących srebro i inwestycje przyczynią się do wzrostu popytu na ten metal. Jak przewiduje Silver Institute w 2021 roku popyt na srebro na świecie wzrośnie o 15% w stosunku do 2020 roku i wyniesie 1.033 milionów uncji. Będzie to najwyższy poziom popytu od 2015 roku. Wzrost zapotrzebowania na srebro obserwujemy we wszystkich branżach. Największą dynamikę popytową odnotuje produkcja zastawy stołowej (32%). Silny wzrost popytu będzie miał miejsce ze strony inwestujących w srebro w postaci fizycznej (26%). Jak pokazują dane statystyczne będzie to już piąty z kolei roczny wzrost. Oznacza to, że srebro obok złota jest traktowane, jako bezpieczna przystań dla ochrony wartości majątku finansowego. Popyt przemysłowy stanowi około połowy całkowitego popytu. W tym roku osiągnie rekordowy poziom 524 mln uncji i będzie wyższy o 8% wobec 2020 roku.

Unikalne właściwości srebra sprawiają, że w wielu dziedzinach jest ono niemożliwe do zastąpienia a tam, gdzie jest zastosowane pojawia się nowa jakość. Szary metal jest wykorzystywany m.in. w urządzeniach elektrycznych, elektronicznych i katalizatorach chemicznych. Komputer, tablet czy telefon komórkowy zawiera srebro. Rośnie zastosowanie srebra w samochodach autonomicznych ze względu na wymaganą wysoką niezawodność układów sterowania.

Srebro jest również kluczowym składnikiem w technologiach energii odnawialnej. W ubiegłym roku do produkcji paneli fotowoltaicznych zużyto 101 mln uncji tego metalu. W 2021 roku spodziewany jest wzrost o 5%. Według badań przeprowadzonych przez Silver Institute i GFMS Refinitiy popyt ze strony przemysłu motoryzacyjnego potroi się do 2040 roku.

Już starożytni stosowali srebro w medycynie. Zapobiega ono infekcjom, leczy rany i oparzenia. Pokrycie węża oddechowego respiratora warstwą srebra zapobiega infekcjom płuc. Srebro nie tylko pomaga w leczeniu chorób ale jest również wykorzystywane w diagnozie różnych chorób.

Doskonale sprawdzają się instalacje oczyszczania wody, w których zastosowano srebro. Usuwa ono bakterie, glony, chlor, pestycydy, metale ciężkie, cząstki stałe i przykry zapach.

Wysoka dynamika popytu na srebro, szczególnie ze strony przemysłu, może sprawić, że pojawi się deficyt. W minionej dekadzie taka sytuacja miała miejsce w 2013 i 2015 roku. Niedobór każdego aktywa powoduje wzrost jego ceny – taka reguła zadziała w przypadku srebra.

Źródło danych: Metals Focus
pixel