2023-01-13

Złote rezerwy

Złoto odgrywa istotną rolę w zarządzaniu aktywami rezerwowymi banków centralnych. Kolejny już raz świat przekonuje się o zaletach złota w okresie niepewności na rynku.

Kraj, który posiada duże rezerwy złota jest wiarygodny w oczach partnerów gospodarczych, inwestorów i pożyczkodawców. Złoto pozwala skutecznie zdywersyfikować aktywa, utrzymać stabilność i bezpieczeństwo finansowe, co ma szczególne znaczenie w trudnej sytuacji w gospodarce i polityce. Obecnie świat boryka się z wieloma problemami. Wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny, kryzys humanitarny, wysoka inflacja, spowolnienie w gospodarce – to czynniki, które burzą dotychczasowy porządek świata, doprowadzając do wzrostu ubóstwa. Bieżący rok nie przyniesie rozwiązania wszystkich, trawiących świat, problemów. Dlatego w obliczu niepewności wiele banków centralnych zwiększa udział złota w rezerwach walutowych. Stawia się na królewski metal, jako ostoję, która pozwoli przejść łagodnie przez trudne lata. Duże zainteresowanie złotem będzie utrzymywać się w bieżącym roku a także dalszej przyszłości wśród oficjalnego sektora bankowego oraz inwestorów indywidualnych, co przełoży się na jego cenę rynkową. Wielu analityków przewiduje, że w bieżącym roku notowania złota przekroczą poziom 2.000 dolarów amerykańskich za uncję.

Rok 2022 upłynął pod wpływem dużej aktywności zakupowej oficjalnego sektora bankowego. Według Światowej Rady Złota (ang. World Gold Council) w ciągu trzech kwartałów ubiegłego roku banki centralne na całym świecie zakupiły 673 ton złota, o 62% więcej wobec analogicznego okresu 2021 roku. Były to największe zakupy kruszcu od 55 lat. Z tego 400 ton przypadło na trzeci kwartał.

Nie ustała aktywność zakupowa banków centralnych również w ostatnim kwartale. W listopadzie kupiły one 50 ton złota netto, co oznacza wzrost o 47% m/m. Najwięcej złota nabył Ludowy Bank Chin - 32 tony. Był to pierwszy od września 2019 roku komunikat zza Wielkiego Muru o zakupie złota. Lecz nie było to ostatnie słowo Pekinu. W grudniu kontynuowano zakupy złota. W efekcie na koniec ubiegłego roku Ludowy Bank Chin posiadał 2010,5 ton złota. Warto dodać, że Państwo Środka jest od wielu lat liderem wśród krajów produkujących złoto - w 2021 roku dostarczyło na rynek 370 ton kruszcu. Największą aktywnością zakupową w ubiegłym roku wykazała się Turcja. W ciągu 11 miesięcy ubiegłego roku Bank Centralny Turcji nabył 122,5 ton złota, z tego w listopadzie 19,3 ton. Listę krajów, które zakupiły w tym okresie najwięcej złota zawiera tabela 1.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa finansowego kraju istotny jest udział złota w aktywach rezerwowych. Amerykańskie zapasy złota są największe w świecie i wynoszą 8.133,5 ton a ich udział w rezerwach walutowych kraju stanowi 67%. Wysoki udział złota w aktywach rezerwowych posiadają również Niemcy (66%), Włochy (63%), Francja (58%), Portugalia (71%), Uzbekistan (67%), Kazachstan (63%), Holandia (56%) a Wenezuela aż (83%). Stosunkowo niewielki udział złota w rezerwach walutowych posiadają Chiny - 3,4%. Jest to efekt wielkości aktywów rezerwowych Państwa Środka, które są największe w świecie i wynoszą 3,1 biliona USD.

Według World Gold Council światowe rezerwy złota zgromadzone w bankach centralnych i międzynarodowych instytucjach wynoszą 35.369 ton, co stanowi około 17% dotychczas wyprodukowanego złota.

Źródło: World Gold Council

#BBD0E0 »

pixel