2022-01-31

Rynek złota w 2021 roku

W ubiegłym roku odnotowano dynamiczny wzrost inwestycji w złote sztabki. Utrzymywał się również wysoki popyt na monety bulionowe.

Popyt

Według raportu „Gold Demand Trends Full Year and Q4 2021” opublikowanego przez World Gold Council w IV kwartale 2021 roku ogólny popyt na złoto w postaci fizycznej (bez transakcji OTC), był o 49% wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku i wyniósł 1.146,8 ton. Natomiast popyt za cały rok wyniósł 4.021,3 ton, co oznacza wzrost o 10% wobec 2020 roku. Po uwzględnieniu transakcji na OTC i innych rynkach (644,8 ton) globalny popyt na złoto w 2021 roku wyniósł 4.666,1 ton i był o 1% niższy wobec poprzedniego roku.

W IV kwartale ubiegłego roku do wytwarzania biżuterii zużyto 713,0 ton złota, o 47% więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku. Popyt jubilerski za cały ubiegły rok wyniósł 2.123,6 ton i był o 52% większy niż rok wcześniej, kiedy zapotrzebowanie na precjoza dramatycznie spadło w wyniku perturbacji spowodowanych pandemią. Głównymi graczami na tym rynku były Chiny i Indie. W 2021 roku udział jubilerów w całkowitym popycie na złoto wzrósł z 36% do 55%.

Przemysł zużył w IV kwartale ubiegłego roku 85,9 ton złota, o 2% więcej niż rok wcześniej. Natomiast w całym roku zapotrzebowanie na kruszec wyniosło 330,2 ton, co oznacza wzrost o 9% wobec 2020 roku. Był to przede wszystkim efekt odbicia po pandemicznym spowolnieniu w gospodarce światowej.

W IV kwartale 2021 roku zakupy inwestycyjne złota w postaci fizycznej (sztabki, monety i medale) wyniosły 317,8 ton, co oznacza wzrost o 18% rok do roku. Natomiast popyt inwestycyjny w całym roku wyniósł 1.180,4 ton i był o 31% wyższy niż w 2020 roku. Na taki solidny wynik wpłynęły wzmożone zakupy złotych sztabek (wzrost o 50%). Podobnie, jak w 2020 roku utrzymywał się wysoki popyt na monety bulionowe, który zmniejszył się tylko o 1%. Popyt inwestycyjny na złoto w postaci fizycznej był efektem rosnącej inflacji. Ludzie postrzegają złoto, jako bezpieczne aktywo na trudne czasy. Także w 2022 roku inflacja będzie motorem inwestycji w złoto.

W 2021 roku odnotowano odpływ 173,3 ton złota z funduszy notowanych na giełdach ETF (skr. ang. Exchange Traded Funds).

Dodatnie saldo zakupów i sprzedaży złota zrealizowanych przez banki centralne i międzynarodowe instytucje finansowe wzrosło w 2021 roku o 82%. Oficjalny sektor powiększył zapasy złota o 463,1 ton. Jest to o 208 ton więcej niż w 2020 roku.

Podaż

Kopalnie wyprodukowały w IV kwartale 2021 roku 914,7 ton złota – o 1% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Na transakcje zabezpieczające (ang. hedging) przeznaczono 25,9 ton złota, w efekcie czego na rynek trafiło 888,8 ton kruszcu (spadek o 1% r/r). Natomiast w całym 2021 roku kopalnie wyprodukowały 3.560,7 ton złota, o 2% więcej niż w poprzednim roku. Po uwzględnieniu transakcji zabezpieczających (ang. hedging) podaż netto złota z kopalń wyniosła 3.516,2 ton i była o 2,5% wyższa niż w 2020 roku.

Drugim źródłem podaży złota jest recykling. W IV kwartale ubiegłego roku odnotowano spadek skupu złomu o 9% wobec analogicznego okresu 2020 roku do poziomu 300,8 ton. W ciągu ubiegłego roku sprzedano w precjozach 1.149,9 ton czystego złota - o 11% mniej niż rok wcześniej.

Podsumowując, w 2021 roku podaż złota ogółem wyniosła 4.666,1 ton i była o 1% niższa wobec poprzedniego roku.

Na LBMA cena złota na koniec ubiegłego roku wyniosła 1.798,61 USD za uncję i była o 2% wyższa niż rok wcześniej.

Źródło: Opracowano na podstawie “Gold Demand Trends Full Year and Q4 2021” – World Gold Council
pixel