2021-07-13

Jak sprzedać złoto?

Złoto jest jednym z najpłynniejszych aktywów fizycznych. Wiedza, jak sprzedać złote sztabki lub monety potrzebna jest każdemu, kto inwestuje w ten kruszec.

Dlaczego warto kupować złoto?

Inwestowanie w złoto jest racjonalnym działaniem w zakresie zarządzania osobistym majątkiem i planowania przyszłości. Złote sztabki i złote monety bulionowe należą do płynnych aktywów pozwalających zabezpieczyć egzystencję w trudnych czasach. Cena złota znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym.

Kupujemy z rozsądkiem

Oferta rynkowa sprzedaży złota inwestycyjnego jest  bardzo bogata. Jednak najlepiej kupować złoto u zaufanych firm zajmujących się profesjonalnie obrotem metalami szlachetnymi, co zapewnia bezpieczeństwo, legalność i przejrzystość transakcji. Złoto można również kupić od osoby fizycznej bezpośrednio lub poprzez serwis aukcyjny. Spekulujący na rynku złota będą wyszukiwać okazji aby zarobić w możliwie krótkim czasie, akceptując nawet niewielkie zmiany kursów.

Zakup długoterminowy

Kto lokuje oszczędności w złote sztabki i złote monety dla zabezpieczenia swojej przyszłości, np. na emeryturę - nie będzie koncentrować uwagi na bieżących wahaniach kursów. W tym przypadku nadrzędnym celem jest ochrona oszczędności przed utratą ich wartości w długim terminie. Opłacalność inwestycji będzie zależeć od różnicy między ceną sprzedaży i nabycia, kosztów transakcyjnych oraz utraty wartości pieniądza w okresie inwestycji, czyli inflacji.

Jak sprzedać złoto inwestycyjne?

Najlepiej sprzedać złoto inwestycyjne u profesjonalnych, licencjonowanych dystrybutorów lub producentów, jeżeli ci świadczą usługę skupu. Aktualny kurs złota znajdziesz w internecie. W komfortowej sytuacji są inwestorzy, którzy nabyli złote sztabki lub monety bulionowe z prawem odsprzedaży. W tym przypadku można uzyskać cenę bliską kursu rynkowego a rozliczenie transakcji jest przejrzyste i udokumentowane. Wartość kruszcu jest ustalana w oparciu o kurs ogłaszany przez Londyńskie Stowarzyszenie Rynku Kruszców (ang. London Bullion Market Association) i kształtuje się na poziomie ok. 1% powyżej ceny SPOT.

Komu sprzedać złoto? Oprócz dealerów bezpieczną transakcję zapewniają również kantory, lombardy, niektóre sklepy numizmatyczne i jubilerzy trudniące się skupem złota. Jednak w przypadku tych podmiotów należy liczyć się koniecznością zapłaty wysokiej marży, co może uczynić inwestycję w złoto nieopłacalną.

Jak nie sprzedawać złota?

Nie będzie również racjonalna sprzedaż złota przez serwis aukcyjny, gdzie można określić stałą cenę sprzedaży i oczekiwać na klienta. Ustalenie ceny jest ryzykowne, bowiem w okresie ważności oferty złoto może podrożeć na rynku a wówczas zysk będzie mniejszy niż można byłoby osiągnąć. Jeżeli natomiast cena rynkowa kruszcu spadnie to naszą ofertą nikt się nie zainteresuje. Również wystawienie oferty z licytacją nie jest racjonalne, jeżeli ustalimy cenę minimalną. Potencjalni nabywcy mogą nie być zainteresowani kupnem na aukcji internetowej, jeżeli mogą kupić sztabki lub monety bezpośrednio od licencjonowanego dystrybutora. Sprzedaż tymi kanałami wiąże się z zapłatą prowizji dla serwisu aukcyjnego a ponadto towar należy odpowiednio zapakować, ubezpieczyć i wysłać przez wiarygodną firmę spedycyjną lub pocztę. Alternatywną opcją jest sprzedaż złota osobie prywatnej. 

Co z podatkami?

Prawo do zwolnienia z podatku

Zwolniony z VAT jest zakup złota inwestycyjnego w postaci:

- sztabek próby co najmniej 995 oraz reprezentowanego przez papiery wartościowe;

- monet wybitych po 1800 roku, posiadających nominał i próbę co najmniej 900, które są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia i są sprzedawane po cenie nieprzekraczającej o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

W przypadku zakupu złota od osoby fizycznej, gdy wartość transakcji jest wyższa niż 1.000 zł nabywca jest zobowiązany w ciągu 14 dni odprowadzić do urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% wartości transakcji.

Kiedy bez PIT?

Sprzedaż złota po upływie sześciu miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił jego zakup jest zwolniona z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Jeżeli jednak sprzedaż nastąpi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił zakup – wówczas osiągnięty dochód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W przypadku inwestycji w formie instrumentów finansowych opiewających na złoto (kontrakty terminowe, opcje itp.) powstaje obowiązek zapłaty podatku od dochodów kapitałowych (podatku Belki) w wysokości 19% osiągniętego dochodu. 

Podsumowanie

Inwestowanie w złoto wymaga niejednokrotnie znacznych nakładów finansowych, co wymaga zachowania dużej ostrożności. Aby inwestycja w złoto była udana należy posiadać odpowiednią wiedzę o rynku złota i przepisach prawa. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w tym dokumencie pomogą Państwu w podejmowaniu decyzji o zakupie i sprzedaży złota z oczekiwanym zyskiem bez naruszania prawa podatkowego.    

pixel