2022-03-07

INWESTYCJA W ZŁOTO 2022

INWESTYCJA W ZŁOTO 2022
PEWNA LOKATA W NIEPEWNYCH CZASACH

Inflacja najwyższa po 1989 roku. Pandemia COVID-19. Wojna na Ukrainie. Możliwy konflikt NATO – Rosja. Napięcia na linii Waszyngton – Pekin… Rok 2022 przed każdym z nas stawia wiele pytań, a jedno z nich dotyczy kwestii lokowania oszczędności. Inwestycja w złoto od zawsze w trudnych czasach jest najlepszym rozwiązaniem. Dlaczego? Przeczytaj nasz artykuł!

INWESTYCJA W ZŁOTO A INFLACJA
GDY PIENIĄDZ TRACI NA WARTOŚCI

Gdy siła nabywcza pieniądza spada, najlepszą alternatywą jest inwestycja w złoto i nieruchomości. Zainteresowanie tą formą oszczędzania rośnie proporcjonalnie do niepokoju, z jakim rosną ceny w sklepach, a oszczędności na kontach bankowych w oczach tracą na wartości.

Oczywiście nie jest to oryginalne spostrzeżenie, bo inflacja praktycznie od zawsze napędza popyt na złoto. Nic więc dziwnego, że w ostatnim półroczu coraz więcej osób zainteresowanych jest inwestowaniem w złoto, a polskie mennice i dystrybutorzy odnotowują rekordowo wysoką sprzedaż. Inwestorzy po prostu reagują na skutki rządowej polityki i międzynarodową sytuację na rynkach finansowych. Wystarczy przyjrzeć się liczbom.

Według analityków mBanku inflacja w Polsce w styczniu 2022 roku wyniosła około 9%! Jednocześnie warto wspomnieć, że w bieżącym roku zakłada się średnią inflację na poziomie 7,2%. To wskaźnik wyższy aż o 2,1% w stosunku do średniej inflacji w roku 2021. Co więcej, Eurostat podał informację, że wskaźnik inflacji w Polsce jest trzecim najwyższym w całej Unii Europejskiej. Jaki jest efekt?

Według danych GUS na przestrzeni 2021 Polska sprowadziła o jedną trzecią złota w stanie surowym lub jako półproduktu więcej niż w roku ubiegłym. Co ciekawe, dane te nie obejmują takich produktów jak sztabki złota, czy monety bulionowe. Dodajmy do tego informację, że w początkach 2021 roku uncja złota kosztowała powyżej 6500 zł, a w listopadzie osiągnęła niemal 7800 zł. W sytuacji, gdy wysokości inflacji może wzrosnąć po wybuchu wojny na Ukrainie, spodziewany jest wzrost zainteresowania inwestowaniem w złoto. Warto zatem dokonywać zakupów możliwie szybko, aby w perspektywie czasu zyskać jeszcze więcej na wzroście cen kruszcu.

Inwestycja w złoto, a kryzys polityczny

Kryzysy polityczne mają to do siebie, że są nieprzewidywalne oraz właściwie nikt nie potrafi przewidzieć, ile będą trwały. Gdy na politycznym horyzoncie pojawiają się ciemne chmury, często się zdarza, że wartość pieniądza spada, a wydarzenia takie jak wojna lub spory między mocarstwami potęguje zawirowania na rynkach finansowych.

Na początku 2022 roku wszystkie te okoliczności wystąpiły jednocześnie. Konflikt zbrojny na Ukrainie, napięcia na linii Waszyngton – Pekin, wciąż niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz podziały wewnątrz Unii Europejskiej nie sprzyjają oszczędzaniu w pieniądzu. Dochodzą do tego kwestie związane z pandemią COVID-19 oraz polityką wewnętrzną i decyzjami Rady Polityki Pieniężnej, która, póki co prowadzi działania potęgujące inflację.

W tej sytuacji inwestycja w złoto wydaje się najlepszą lokatą kapitału z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze złoto nie boi się inflacji. Po drugie jest wymienialną na całym świecie walutą, której rezerwy odzwierciedlają kondycję gospodarczą każdego państwa. Nic więc dziwnego, że w czasie kryzysu tak wiele osób decyduje się na inwestowanie w złoto, a podczas prosperity występuje większa pokusa, by środki finansowe lokować w bardziej ryzykowne aktywa. Koronnym argumentem przemawiającym za inwestycją w złoto w niepewnych czasach jest także fakt, że złoto w ostatnich miesiącach jest masowo skupowane przez światowe banki oraz państwowe banki centralne.

INWESTYCJA W ZŁOTO: WIĘKSZY POPYT I NIŻSZA PODAŻ
DYWERSYFIKACJA PORTFELA INWESTYCYJNEGO

Kolejny argument, który przemawia za inwestycją w złoto, jest zwiększający się światowy popyt oraz zapotrzebowanie na kruszec na rynkach azjatyckich. Warto odnotować, że Chiny, które aspirują do roli gospodarczego hegemona świata, w ostatnim czasie wyprzedziły Indie jako największego importera złotych monet. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że wydobycie złota utrzymuje się na relatywnie stałym poziomie. Oznacza to, że jego cena będzie prawdopodobnie rosła. Za inwestowaniem w złoto zarówno w czasie bessy i kryzysów, jak i w czasie prosperity przemawiają także inne korzyści. Chodzi oczywiście o inwestycje, które są po prostu bezpieczne i pewne, ponieważ nie są skorelowane z akcjami, czy innymi instrumentami finansowymi.

INWESTYCJA W ZŁOTO -NIE TYLKO DLA BOGACZY
ZAKUP ZŁOTA NA KAŻDĄ KIESZEŃ

Inwestycja w złoto w 2022 roku wydaje się najlepszym rozwiązaniem w kontekście krajowej inflacji oraz konfliktów międzynarodowych. Co bardzo ważne, zakup złota przestał być przywilejem zarezerwowanym dla ekskluzywnego klubu najbogatszych Polaków. Obecnie sztabki złota, czy inwestycyjne złote monety najwyższej światowej jakości może kupić niemal każdy inwestor.

Jak to możliwe?

MENNICA MAZOVIA oferuje:

  • sztabki złota od 1 do 1000 gramów;
  • złote monety inwestycyjne o zróżnicowanej wartości;
  • złoto LBMA (złoto produkowane przez rafinerie posiadające prestiżową akredytację London Bullion Market Association).
pixel