2021-09-03

Światowy rynek złota w IIQ 2021

W wielu krajach utrzymuje się niepewna sytuacja gospodarcza. Banki centralne zintensyfikowały zakupy złota.

Popyt

Według raportu World Gold Council w drugim kwartale 2021 roku ogólny popyt na złoto był o 0,6% proc. niższy wobec analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniósł 955,1 ton. Natomiast popyt za pierwsze półrocze br. wyniósł 1.833,1 ton i był o 10% niższy aniżeli rok wcześniej.

W okresie od kwietnia do czerwca br. jubilerzy zużyli 390,7 ton złota – o 60% więcej niż rok wcześniej. Największy wpływ na globalny popyt jubilerski mają Chiny i Indie. W Chinach w drugim kwartale br. popyt jubilerski wyniósł 147 ton i był o 62% wyższy niż rok wcześniej. Natomiast w Indiach w analizowanym okresie odnotowano wzrost popytu jubilerskiego o 25% do poziomu 157,6 ton.

Przemysł w drugim kwartale potrzebował 80 ton złota, o 18% więcej niż przed rokiem. Wysoka dynamika wzrostowa wynika z ubiegłorocznego niskiego poziomu odniesienia, kiedy wiele firm zużywających złoto, szczególnie z branży elektronicznej, nie pracowało na pełnych obrotach.

W drugim kwartale 2021 roku popyt inwestycyjny na złoto w postaci fizycznej (sztabki, monety i medale) wyniósł 243,8 ton, co oznacza wzrost o 56% rok do roku. Największy wpływ na dynamikę popytu miała Tajlandia. Warto dodać, że również bank centralny Tajlandii był w minionym półroczu liderem zakupów złota. Do lokowania pieniędzy w złoto skłania niepewna sytuacja gospodarcza i widmo wysokiej inflacji.

W drugim kwartale br. inwestycje netto w tytuły uczestnictwa funduszy złota notowane na giełdach (ang. Exchange Traded Funds, „ETF”) wyniosły 40,7 ton wobec 427,5 ton rok wcześniej. Dodam, że w pierwszym kwartale br. sytuacja była odmienna - przeważały umorzenia tego rodzaju inwestycji o 170 ton.

W sumie w drugim kwartale br. globalny popyt inwestycyjny na złoto wyniósł 284,5 ton i był o 51% niższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Zaważył na tym spadek inwestycji w ETF.

Banki centralne zintensyfikowały w minionym półroczu zakupy złota do rezerw walutowych. Dodatnie saldo zakupów i sprzedaży złota za drugi kwartał br. wyniosło 199,9 ton wobec 63,7 ton rok wcześniej. Oznacza to wzrost zakupów banków centralnych o 214% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Podaż

Kopalnie na całym świecie wyprodukowały w drugim kwartale tego roku 924 tony złota – o 16% więcej niż rok wcześniej. Na operacje zabezpieczające (ang. hedging) przeznaczono 28,9 ton złota, w efekcie czego na rynek trafiło 895,1 ton kruszcu. Źródłem podaży złota jest również skup złomu. W drugim kwartale nastąpił spadek skupu o 2% licząc rok do roku do poziomu 276,6 ton.

W sumie w drugim kwartale 2021 roku globalna podaż złota wyniosła 1.171,7 ton i była wyższa o 13% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Natomiast w pierwszym półroczu br. podaż złota wyniosła 2.307,9 ton – wzrost o 4% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

Opracowano w oparciu o dane raportu Gold Demand Trends Q2 2021 – World Gold Council
pixel