2021-10-29

Światowy rynek złota w III kwartale 2021

W trzecim kwartale 2021 roku zmniejszył się ogólny popyt na złoto, co było skutkiem zamykania inwestycji w fundusze ETF. W dużym stopniu wobec ubiegłego roku wzrosły zakupy złotych sztabek.

Popyt

Według raportu opublikowanego przez World Gold Council w III kwartale 2021 roku ogólny popyt na złoto był o 7% niższy wobec analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniósł 830,8 ton. Natomiast za pierwsze 3 kwartały br. łączny popyt wyniósł 2.662,5 ton i był o 9% niższy wobec analogicznego okresu ubiegłego roku.

W okresie III kwartału jubilerzy zużyli 442,6 ton złota – o 33% więcej niż rok wcześniej. W Chinach w trzecim kwartale br. popyt jubilerski wyniósł 156,8 ton i był o 32% wyższy niż rok wcześniej. Natomiast w Indiach w analizowanym okresie odnotowano wzrost popytu jubilerskiego do 96,2 ton czyli o 58%. W Chinach na wzrost popytu miała poprawa sytuacji finansowej ludności. Konsumenci z Indii kupując precjoza kierowali się przede wszystkim niższymi cenami złota.

Przemysł zużył w analizowanym okresie 83,8 ton złota, tj. o 9%. więcej niż przed rokiem. Przeważał popyt generowany przez producentów elementów elektronicznych. Tak duże tempo wzrostu popytu wynika z odbudowy produkcji po ubiegłorocznym spowolnieniu gospodarki.

W III kwartale 2021 roku popyt inwestycyjny na złoto w postaci fizycznej (sztabki, monety i medale) wyniósł 261,7 ton - wzrost o 18% rok do roku. Bliższa analiza pokazuje, że o 56% zwiększyły się zakupy sztabek lecz o 29% zmniejszył się popyt na monety. Prym w zakresie inwestycji w fizyczne złoto wiodą Chiny i Indie. W Państwie Środka zakupiono 65 ton złota (wzrost o 12% r/r) a w Indiach 43 tony (wzrost o 27% r/r).

W ciągu III kwartału br. odnotowano spadek inwestycji netto w ETF o 26,7 ton w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku, co miało znaczący wpływ na zmniejszenie się popytu całkowitego.

W sumie całkowity popyt inwestycyjny na złoto z uwzględnieniem ETF wyniósł w III kwartale br. 235,0 ton i był o 53% niższy w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

W analizowanym okresie banki centralne kupiły więcej złota niż sprzedawały. W efekcie dodatnie saldo zakupów/wyprzedaży złota w III kwartale br. wyniosło 69,3 ton. W analogicznym okresie ubiegłego roku przeważały wyprzedaże rezerw złota – wówczas saldo zakupów/wyprzedaży było ujemne i wyniosło 10,6 ton. Należy dodać, że zakupy banków centralnych w III kwartale br. były znacząco niższe niż w dwóch poprzedzających kwartałach.

Podaż

Kopalnie wyprodukowały w III kwartale tego roku 959,5 ton złota – o 4% więcej niż rok wcześniej. Na zabezpieczające operacje (ang. hedging) przeznaczono 18,6 ton złota, więc na rynek trafiło 940,9 ton kruszcu.

Drugim źródłem podaży złota jest skup złomu. W III kwartale nastąpił spadek skupu o 22% rok do roku do poziomu 298,0 ton.

W sumie w III kwartale 2021 roku całkowita podaż złota wyniosła 1.238,9 ton i była o 3 proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Opracowano w oparciu o dane raportu Gold Demand Trends Q3 2021 – World Gold Council
pixel