2022-05-09

Światowy rynek złota w I kwartale 2022

Rosyjska inwazja na Ukrainę, negatywne perspektywy dla gospodarki światowej, drożejące surowce i wzrost inflacji rzutują na rynek złota. W I kwartale tego roku popyt inwestycyjny na złoto uległ potrojeniu i wzrósł do najwyższego poziomu od trzech lat, na czym zaważyły inwestycje w fundusze ETF.

Popyt

Według raportu World Gold Council w pierwszym kwartale 2022 roku ogólny popyt na złoto wyniósł 1.234 ton i był o 34% wyższy wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Jest to najwyższy poziom popytu od czwartego kwartału 2018 roku i o 19% wyższy od średniej z pięciu ostatnich lat.

W I kwartale br. jubilerzy zużyli 474 ton złota – o 7% mniej niż rok wcześniej, na co miał istotny wpływ spadek popytu w Chinach (-8%) i Indiach (-26%). W Chinach popyt jubilerski wyniósł 177,5 ton, natomiast w Indiach 94,2 ton.

W analizowanym okresie przemysł zużył 81,7 ton złota, tj. o 1% więcej niż przed rokiem. Najwięcej złota potrzebowała produkcja urządzeń elektronicznych – 67 ton a resztę inne dziedziny przemysłu (12 ton) i protetyka dentystyczna (2,7 ton).

W I kwartale 2022 roku popyt inwestycyjny na złoto w postaci fizycznej (sztabki, monety i medale) wyniósł 282 tony, co oznacza spadek o 20% rok do roku. Jednak taki wynik jest o 11% powyżej średniej z okresu ostatnich 5 lat. Lock-downy w Chinach i inflacja w Turcji przyczyniły się do zmniejszenia zainteresowania inwestycjami w złoto bulionowe.

Definitywnie zmieniła się sytuacja na rynku inwestycji za pośrednictwem funduszy złota notowanych na giełdach (ang. Exchange Traded Funds, „ETF”). W I kwartale br. ilość złota w tych funduszach wzrosła o 268,8 ton, co oznacza duże zainteresowanie lokowaniem kapitału w królewski metal. W analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano odpływ inwestycji w ilości 170 ton złota.

W sumie w pierwszym kwartale 2022 roku globalny popyt inwestycyjny na złoto, z uwzględnieniem ETF, wyniósł 550,7 ton i był trzy razy wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Banki centralne powiększyły w minionym kwartale rezerwy walutowe o 83,8 tony złota. Dodatnie saldo zakupów i sprzedaży złota było o dwukrotnie wyższe niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku ale jednak niższe o 29% niż rok wcześniej.

Podaż

Kopalnie na całym świecie wyprodukowały w I kwartale tego roku 856,5 ton złota – o 3% więcej niż rok wcześniej. Na operacje zabezpieczające (ang. hedging) przeznaczono 10,3 ton złota, wobec czego na rynek trafiło 846,2 ton kruszcu.

Źródłem podaży złota jest również skup złomu. W ubiegłym kwartale nastąpił wzrost skupu kruszcu o 15% licząc rok do roku do poziomu 310,5 ton.

W sumie w I kwartale 2022 roku globalna podaż złota wyniosła 1.156,6 ton i była wyższa o 4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Dobry początek tego roku dla inwestycji w złoto i negatywne perspektywy gospodarcze, drożejące surowce przy galopującej inflacji jak również inwazja rosyjska na Ukrainę sprawiają, że złoto będzie stanowić w tym roku ważne i pożądane aktywo inwestycyjne.

 
Źródło: Opracowano w oparciu o raport Gold Demand Trends Q1 2022 – World Gold Council
pixel