2020-07-16

Srebro – rynek z potencjałem

Niepewności związane z kryzysem COVID -19 sprawiają, że prognozowanie dalszych cen srebra w drugiej połowie roku jest nieco utrudnione. Skrajna niestabilność rynków, którą widzieliśmy na przełomie lutego i marca mogła przypomnieć zawirowania z roku 2008, kiedy byliśmy świadkami globalnego kryzysu finansowego i recesji, która po nim nastąpiła.

Obecna sytuacja oraz wyzwania, przed którymi stoją gospodarki światowe i rynki finansowe jest nieco odmienną sytuacją. Szok rynkowy był wywołany nagłym przymusowym zatrzymaniem gospodarek oraz skokowym, bezprecedensowym wzrostem liczby bezrobotnych na całym świecie.

Firmy straciły płynność finansowa, a wiele z nich, które nie posiadały nadmiaru gotówki, po prostu upadły. Interwencje rządów państw, w postaci pomocy fiskalnej oraz szeroko zakrojonych akcji luzowania ilościowego w pewnym stopniu złagodziły ten szok. Obecnej widzimy dynamiczne odbicie globalnej gospodarki. Przed nami jednak prawdopodobnie druga fala zachorowań, która niesie ze sobą dużo niepewności, ponieważ świat nie wie jak duża ona będzie. Cały czas nie mamy jeszcze szczepionki, dlatego ryzyko ponownego silnego wzrostu zachorowań jest duże, co w dużej mierze może wspierać ceny metali szlachetnych.


Podaż srebra w 2020 roku

Według danych Silver Institute przewiduje się, że całkowita podaż srebra może spaść w 2020 roku o 4 proc. do 978.1 miliona uncji (to jest 30 424 ton). Będzie to najgorszy wynik ok 2009 roku. To w głównej mierze pokłosie utrudnień w działalności kopalń wywołanych koronawirusem. Sama ich produkcja spadnie o niespełna 5 proc. i będzie na poziomie 797.8 miliona uncji. Wpływ koronawirusa na sektor recyclingu prawdopodobnie będzie nieduży.

Spadek podaży to przede wszystkim wypadkowa zawieszonych działań wydobywczych w Meksyku, Peru, Boliwi czy w prowincji Quebec w Kanadzie. Również kopalnie w Chinach spowolniły ale wpływ tych podmiotów na cały rynek srebra nie jest jeszcze obecnie znany. W pewnym stopniu wydobycie zostało zrekompensowane przez takie kopalnie jak Imiter z Maroka, Dukat czy Lucky Friday znajdująca się w zachodniej części Stanów Zjednoczonych.


Popyt na surowiec – silne trendy nadzieją dla srebra

Jeśli chodzi o popyt, szacunki pokazują, że może on osunąć się w tym roku o 4 proc. i wynieść 963.4 miliona uncji. To efekt problemów wielu sektorów gospodarek. Spadek popytu zostanie po części skompensowany o wzrost zainteresowania monetami oraz sztabkami inwestycyjnymi, które obok produktów ze złota, cieszą się nad wyraz dużą popularnością, co jest w pełni zrozumiałe.

Prognozy z początku roku pokazały, że ceny srebra mają szanse urosnąć do poziomu 19 dolarów za uncję. W ostatnich dniach byliśmy świadkami osiągnięcia przez metal tego pułapu. Było to pokłosie m.in. wielu inwestycji instytucjonalnych.

Srebro to w dużej mierze metal przemysłowy. Dlatego też popyt płynący z tego sektora gospodarek w dużej mierz może kreować cenę tego surowca. Spowolnienie całego świata odbije się (choć w niewielkiej części) na spadku zapotrzebowania na ten metal. Zniżka wyniesie 0.7 proc, a wynik na poziomie 475.4 miliona uncji będzie najniższy od 5 lat. Prognozy pokazują spadek wykorzystania srebra w sektorze fotowoltaicznym, choć popularność tej formy pozyskiwana energii globalnie wzrasta. Jest jednak mocno uzależniony od wsparcia finansowego ze strony władz państwowych. Są jednak segmenty, gdzie popyt wzrośnie, mowa tu .m.in o katalizatorach EO.

Mimo spowolnienia gospodarczego na całym świecie, popyt na srebro powinien być wspierany przez sektor m.in. motoryzacyjny. Wykorzystanie surowca w pojazdach elektrycznych będzie rosło. Trend w tej branży jest ewidentny. Coraz większe restrykcje związane z ochroną środowiska oraz świadomość ludzi powoduje, że zainteresowanie ekologicznymi samochodami jest coraz większe. Należy również wspomnieć o popycie ze strony infrastruktury 5G oraz w urządzeniach inteligentnych.


Wydobycie srebra w latach 2011 – 2019 oraz prognozy na 2020 rok. Źródło: The Silver InstituteSektor recyclingu srebra

Sam sektor recyclingu zmaleje w obecnym roku o zaledwie 0.3 proc. Ze strony sektora biżuterii i pochodnych (mowa tu między o srebrnych elementach zastaw stołowych) spadek wyniesie odpowiednio 4 i 2 proc. To efekt w głównej mierze spadku średniorocznej ceny srebra.


Podaż srebra (w podziale na sektory) w latach 2011 – 2019 oraz prognozy na 2020 rok. Źródło: The Silver InstituteCo mówi nam wykres?

Kolejnym argumentem za dalszymi wzrostami cen srebra jest bardzo wysoki wskaźnik GOLD/SILVER Ratio. Obecnie wynosi on 93,5. Co prawda jeszcze niedawno znajdował się on powyżej 110, ale nadal srebro w relacji do złota jest mocno niedowartościowane. Spoglądając na wykres metalu widzimy, że do historycznych szczytów jest daleka droga. Obecnie oporem dla ceny srebra jest szczyt z lipca 2016 roku na poziomie 21 dolarów za uncję. Jeśli kurs sforsuje tę barierę, otworzy się droga na wyższe pułapy. 


Notowania srebra w latach 2008 – 2020, źródło: tradingview.compixel