2022-07-04

Co z rosyjskim złotem?

W obliczu agresji Rosji na Ukrainę liderzy państw G7 podjęli decyzję o zakazie importu złota z Rosji. Jest to jednak działanie symboliczne, bowiem Rosja znajdzie zbyt na innych rynkach.

Kopalnie rosyjskie dostarczają średnio 1/10 światowej produkcji złota. W 2021 roku w Rosji wyprodukowano 333,4 ton złota, co daje drugą pozycję po Chinach, gdzie produkcja wyniosła 370 ton. Federacja Rosyjska jest szóstym na świecie eksporterem złota, odpowiadając za około 4% światowej podaży. W 2021 wyeksportowano z Rosji złoto o wartości 18,7 mld dolarów, co stanowiło około 6% wartości krajowego eksportu razem. W oficjalnych rezerwach walutowych banku centralnego Federacji Rosyjskiej znajduje się blisko 2,3 tys. ton złota o wartości 130 mld dolarów. Są to piąte pod względem zasobności krajowe rezerwy złota na świecie. W latach 2014-2019 Federacja Rosyjska powiększała rezerwy złota średnio o 200 ton rocznie, co świadczyć może, że Putin skrupulatnie przygotowywał się do wojny zabezpieczając kraj najpewniejszym spośród aktywów. Jednak nad rosyjskim przemysłem wydobywczym szlachetnego metalu pojawiły się ciemne chmury. Za kilkanaście lat może Rosji zabraknąć złota, którego naturalne zasoby są szacowane na poziomie 8 tys. ton – powiedział Pavel Grachev, dyrektor generalny firmy Polyus - największego rosyjskiego producenta złota. Spowodowałoby to spadek podaży złota i w konsekwencji wzrost jego ceny.

W obliczu agresji Rosji na Ukrainę, liderzy państw grupy G7, tj. Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec, Francji, Japonii, Wielkiej Brytanii i Włoch, wespół z przedstawicielami Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej, podjęli w czerwcu decyzję o wprowadzeniu zakazu importu rosyjskiego złota. Sankcje mają na celu osłabienie gospodarki rosyjskiej i w konsekwencji zmniejszenie możliwości finansowania działań wojennych. Przypomnijmy, że Bullion Market Association (LBMA), centrum światowego handlu złotem już w marcu zawiesiło transakcje z sześcioma rosyjskimi rafineriami złota i srebra.

Decyzja G7 ma znaczenie symboliczne i nie będzie miała znaczącego wpływu na sytuację rosyjskiej gospodarki. W przeciwieństwie do ropy naftowej popyt na złoto nie jest sztywny a źródła importu złota są zdywersyfikowane. Federacja Rosyjska będzie dalej sprzedawać złoto do krajów, które nie przystąpiły do sankcji. Relacji gospodarczych z Moskwą nie zerwały m.in. Chiny i Indie. A są to kraje, będące największymi importerami i konsumentami złota.

Dla Rosji dotychczas najważniejszymi kierunkami eksportu złota była Wielka Brytania, Szwajcaria, Kazachstan, Turcja i Indie. W maju br. Szwajcaria po raz pierwszy od inwazji Rosji na Ukrainę kupiła 3,1 tony złota rosyjskiego pochodzenia o wartości 202 mln dolarów. Ten zakup nie spodobał się możnym tego świata, stąd decyzja G7 o zbanowaniu rosyjskiego złota.

Warto dodać, że Szwajcaria jest międzynarodowym hubem złota, gdzie funkcjonują renomowane, godne zaifania, rafinerie z akredytacją LBMA (Argor-Heraeus, Metalor, MKS Pamp, Valcambi), przerabiające ponad 2 tys. ton złota rocznie na inwestycyjne sztabki i monety. Najwyższej jakości wyroby z tych rafinerii znajdują się w ofercie Mennicy Mazovia.

pixel