2023-01-23

Złote kryptowaluty

Połączenie cech tradycyjnych aktywów z elastycznością kryptowalut okazało się nadzwyczaj dobrym pomysłem. Tak powstały stablecoiny oparte na walutach i złocie charakteryzujące się niskim ryzykiem inwestycyjnym.

W ostatnich latach obserwowaliśmy dynamiczny rozwój rynku kryptowalut. Ich notowania są z natury wysoko zmienne, co generuje duże ryzyko inwestycyjne. Na rynku funkcjonuje również grupa cyfrowych walut, których wyceny są powiązane z notowaniami takich aktywów, jak waluty czy złoto. Ich notowania są silnie skorelowane z aktywami bazowymi, dzięki czemu są bardziej stabilne w porównaniu do kryptowalut niezabezpieczonych aktywami, jak bitcoin czy ether. Takie kryptowaluty są określane mianem stablecoinów. Inaczej mówiąc, stablecoin jest tokenem emitowanym przez określony podmiot a jego środowiskiem jest łańcuch bloków (ang. blockchain). Stablecoiny są notowane na giełdach kryptowalut i stanowią alternatywę dla pieniędzy fiducjarnych.

Oparte na złocie stablecoiny mogą pełnić funkcję bezpiecznej przystani podczas kryzysu, analogicznie jak złoto bulionowe. Posiadacze takich tokenów mają prawo do odpowiadającej im ilości złota, które mogą odebrać w formie fizycznej.

Wiodące kryptowaluty zabezpieczone złotem - stablecoiny

Paxos Gold (PAXG) – stablecoin wprowadzony na rynek w 2019 roku przez Paxos Trust Company. Każdy token jest zabezpieczony 1 uncją złota. Obecnie w obrocie znajduje się 271 tys. tokenów PAXG.

Tether Gold (XAUT) – stablecoin stworzony przez Tether Limited Inc. w 2014 roku. Każdy token jest zabezpieczony 1 uncją złota. W obrocie znajduje się 247 tys. tokenów XAUT.

GoldCoin (GLC) – stablecoin wprowadzony na rynek w 2013 roku. GoldCoin jest podzielnym tokenem i odpowiada 1/1000 uncji czystego złota. W obrocie znajduje się 43,7 mln tokenów GLC.

Cyfrowe waluty oparte na złocie są przedmiotem zainteresowania nie tylko inwestorów i instytucji finansowych, ale również niektórych rządów. Iran prowadzi rozmowy z Rosją w sprawie stworzenia stablecoina w pełni zabezpieczonego złotem – token Zatoki Perskiej. W projektowanej kryptowalucie będą rozliczane transakcje transgraniczne zamiast dolara amerykańskiego, rubla i riala. Bank centralny Federacji Rosyjskiej, dotychczas niechętny kryptowalutom, dopuścił ich użycie w handlu zagranicznym. Prawdopodobnie taka decyzja jest podyktowana nadzwyczajną sytuacją polityczną i gospodarczą Rosji. Moskwa spodziewa się, że płatności handlowe z wykorzystaniem waluty cyfrowej powiązanej ze złotem zneutralizują skutki międzynarodowych sankcji i odcięcia od SWIFT w związku z inwazją na Ukrainę. Z sankcjami gospodarczymi od wielu lat boryka się również Iran. Dlatego w ubiegłym roku Teheran zezwolił na użycie kryptowalut w transakcjach importowych. Warto dodać, że w obu krajach są prowadzone prace nad projektem cyfrowej waluty banku centralnego (ang. Central Bank Digital Currency, „CBDC”).

Plan emisji stabilnej kryptowaluty opartej na złocie, jaki snuje Federacja Rosyjska i Iran dowodzi tezy, że w krytycznych sytuacjach złoto może pełnić funkcję niezależnego, nie znającego granic pieniądza. Z ponadczasowej i ponadnarodowej potęgi złota może korzystać nie tylko ludność lecz rządy państw.

pixel