2021-01-07

Dary Trzech Mędrców

Już w czasach biblijnych posiadanie złota świadczyło o nadzwyczajnym statusie człowieka. Złoto było jednym z darów ofiarowanych przez Trzech Mędrców nowonarodzonemu Zbawicielowi.

Jak podaje Biblia złoto, srebro i brąz były najważniejszymi metalami, uznawanymi przez Izraelitów. W Starym Testamencie wymieniono je 570 razy. O złocie mówi się także przy okazji przyjścia na świat Syna Bożego. Według  Ewangelii św. Mateusza, Trzej Mędrcy przybyli do Betlejem, miejsca narodzin Jezusa, by złożyć mu w ofierze dary - złoto, kadzidło i mirrę. Był to dowód uznania, że nowonarodzony jest bogiem, człowiekiem i królem.

Złoto ofiarował dziecięciu Melchior. Wówczas stanowiło ono symbol bogactwa i władzy królewskiej. Chociaż Jezus narodził się w biednej rodzinie to jego królestwo miało objąć cały świat.

Kacper przyniósł kadzidło, palone podczas obrzędów religijnych a unoszący się dym symbolizuje modlitwę płynącą ku niebiosom.

Baltazar podarował Jezusowi mirrę - cenny balsam do ciała, ponieważ Syn Boży był również człowiekiem. Mirra była zapowiedzią przyszłego cierpienia Jezusa.

O złocie czytamy w Księdze Rodzaju, gdzie Eden jawi się, jako miejsce wszelkich dóbr. Tam znajdowało się źródło rzeki opływającej krainę obfitującą w najwyższej jakości złoża złota.

Abraham, cieszący się szczególnymi względami Boga był człowiekiem zamożnym posiadającym nie tylko ziemię, zwierzęta i niewolników ale również złoto i srebro. Księga Wyjścia opowiada, jak Mojżesz planując ucieczkę Izraelitów z Egiptu  nakazał aby każdy z nich pożyczył złoty lub srebrny przedmiot od znajomego Egipcjanina. Nie było jednak intencji zwrotu tych kosztowności, co w istocie oznaczało przywłaszczenie dużej ilości bogactwa Egipcjan. Mojżesz zdawał sobie sprawę, że złoto i srebro będą dla jego ludu wartościowym majątkiem w ziemi obiecanej.

Podczas exodusu Izraelici wykonali zgodnie z nakazem Boga Arkę Przymierza, pokrywając ją wewnątrz i zewnątrz szczerym złotem. Wolą bożą było aby ze złota wykonano również inne przedmioty kultu, co miało świadczyć o wielkiej atencji Stwórcy do złota.  

Królestwo Salomona opływało w złocie, a władca cieszący się ogromnym autorytetem stał się symbolem mądrości. Salomon po ojcu, królu Dawidzie, odziedziczył 3 tysiące talentów złota (około 100 ton) a później systematycznie powiększał swój skarbiec. Co rok dostarczano mu 666 talentów złota (23 tony). Ponadto skarbiec królewski był zasilany złotem pochodzącym z podatków a także od królów arabskich i namiestników. Biblia mówi o wielkich zasobach złota w tajemniczej krainie Ofir, której dotychczas nie odkryto. Ta rozpalająca wyobraźnię tematyka znalazła miejsce w literaturze i kinematografii.

Świątynia Salomona, w której przechowywano Arkę Przymierza była obficie ozdobiona złotem. Natomiast w pałacu królewskim znajdowało się 200 złotych tarcz z kutego złota, każda o wadze 600 syklów (ok. 7 kg) oraz 300 puklerzy po 300 syklów (ok. 3,5 kg).  Naczynia, z których pił król Salomon były wykonane ze złota. Królowa Saba zachwycona mądrością Salomona podarowała mu 120 talentów złota, wiele drogocennych kamieni i wonności.

Święty Grall, kielich, z którego Jezus pił wino podczas Ostatniej Wieczerzy, podobno był wykonany ze złota.

Jak widać złoto jest ściśle związane z dziejami biblijnymi i przez ówczesnych było uważane za boski metal. Złoto znalazło się więc wśród darów przyniesionych przez Trzech Mędrców dla nowonarodzonego Zbawiciela.

pixel